Contactdag vzw Bosgroep Limburg

cover Jaaroverzicht Bosgroep Limburg

Op zaterdag 30 maart 2019 ging de jaarlijkse Contactdag van de vzw Bosgroep Limburg door in Hangar 58 in het provinciaal domein Bokrijk in Genk.

Gewezen gedeputeerde en voorzitter Ludwig Vandenhove ging even langs.

"Ik heb goede ervaringen overgehouden aan mijn jaren als voorzitter van de Limburgse Bosgroep(en). Vandaar dat ik afgelopen zaterdag aanwezig was op de Contactdag om een aantal mensen nog eens te ontmoeten. Bovendien hoop ik op zondag 26 mei 2019 verkozen te zijn voor het Vlaams parlement, zodat ik onder andere de thema's milieu en natuur kan opvolgen. De problematiek van de bossen en het bosbeheer horen daar ook bij.
Het is mijn vaste overtuiging dat een doorgezet en consequent bosbeleid belangrijk is om de klimaatproblematiek en de luchtvervuiling aan te pakken.
Vlaanderen moet daar meer op inzetten."

Bij die gelegenheid werd het Jaaroverzicht 2018 gepresenteerd.
De activiteiten, die erin vervat staan, zijn nog grotendeels onder mijn voorzitterschap gerealiseerd.

Foto: cover jaarverslag Bosgroep Limburg