CO2-taks op vliegen? Ja (1)

"Als het van mij afhangt, moet de volgende regering daar werk van maken", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Wachten kan echt niet meer.
De opbrengsten van zulke CO2-taks moeten integraal gebruikt worden om geldige alternatieven voor reisbestemmingen te creëren, bijvoorbeeld betere internationale treinverbindingen.

Op vliegen, maar ook op cruiseschepen.
Het is een drogreden dat sommige bevolkingscategorieën dan zouden uitgesloten worden om hiermee op vakantie te gaan. De personen uit de lagere inkomenscategorieën, die dan zogezegd geen buitenlandse reizen meer zouden kunnen ondernemen, kunnen dat nu ook niet. Dus dat is een drogreden of zelfs bewust de waarheid niet zeggen.

Uit een rapport van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie blijkt dat de prijzen van vliegtickets sedert 2010 met bijna 30 % gestegen zijn, omdat de vraag enorm de hoogte ingegaan is (om en bij de 50 % sedert 2010).
De invoering van het Europese emissiehandelssysteem (Emission Trading System-ETS) heeft nauwelijks invloed gehad op die prijsstijging. Dus waarom zou dat nu niet kunnen als er CO2-taks zou ingevoerd worden?
Het is aan de (Europse) overheid om hierover te waken.
De luchtvaartsector heeft een bijzonder systeem binnen het ETS en bovendien betalen ze in België geen accijnzen en/of Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) op kerosine. En de CO2-uitstoot blijft stijgen, bijgevolg moet er meer gebeuren.

Het argument van de luchtvaartsector is altijd dat zulke CO2-taks Europees zou moeten ingevoerd worden.
Akkoord, maar de situatie met het klimaat sluit nog langer wachten uit.

Bovendien hebben Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden al een vliegtaks, Frankrijk gaat er eveneens één invoeren en Nederland overweegt het.
Die landen samen moeten de Europese Unie (EU) maar overtuigen om iets gezamenlijk te doen. Maar daarom moeten wij daar als België niet op wachten.
Hoe meer landen meedoen, hoe groter de kans is dat het voor heel de EU ingevoerd wordt.

Mij echtgenote Sonja en ik proberen het goede voorbeeld te geven door maximaal éénmaal per jaar een vliegreis te maken.
Korte(re) city-trips proberen we per trein te doen of in het slechtste geval met de wagen."