Charter 'Samen sterk in de Voerstreek'

Op dinsdag 19 december 2017 ondertekenden een aantal organisaties en instanties het charter 'Samen sterk in de Voerstreek' in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Hasselt (Koningin Astridlaan 50) tijdens een studiedag in van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

"Gebiedsgerichte werking blijft een moeilijk hanteerbaar thema, zeker als het gaat over de concrete invulling ervan", zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) Ludwig Vandenhove.
"De grote uitdaging is een combinatie maken met snel werken en concrete projecten op het terrein realiseren.
Ambtenaren en politici zullen hierbij nog een heel stuk naar elkaar moeten toegroeien.
De vraag is enkel wie het meest.

Regionale Landschappen (RL), al dan niet in de huidige vorm, zijn misschien wel het beste instrument om zulk gebiedsgericht werken op gang te brengen.
De gemeenten en heel wat organisaties en de gemeenten zijn erin vertegenwoordigd.
Vandaar dat wij vanuit de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) het initiatief voor dit charter genomen hebben.

Dit charter moet de aanleiding zijn dat heel wat partijen gaan samenwerken. Maar het mag niet bij woorden blijven.

Bedankt aan alle ondertekenaars."

Hieronder vindt u de leidraad die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft voor zijn korte toespraak en het artikel dat hieromtrent op woensdag 20 december 2017 in De Standaard (p. 25) verschenen is.Zie ook Samenwerking landbouw, natuur, erfgoed en toerisme moet identiteit Voerstreek versterken. www.hbvl.be, 19-12-2017. Samenwerking landbouw, natuur, erfgoed en toerisme moet identiteit Voerstreek versterken. www.nieuwsblad.be, 19-12-2017. Grote rol voor landbouw in landschapsbehoud Voeren. www.vilt.be, 20-12-2017. 

Zie onder andere Fruitplatform ‘Goedgeplukt.be’ gelanceerd van 10-11-2017, Stiltelabels van 14-07-2017 en Gebiedoverschrijdende werking: ja, maar concreet van 23-11-2016 op deze website.