Cartoon: Werkbezoek Limburgse Bosgroepen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Werkbezoek Limburgse Bosgroepen

Op woensdag 26 juni 2013 bracht gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove  een werkbezoek aan het bos van de heer Herman Schrijvers in Velm (Sint-Truiden).

Bij die gelegenheid kreeg hij heel wat praktische informatie en uitleg inzake de werking van de 5 Limburgse bosgroepen.

Het was een leerrijke ervaring.”, zegt Ludwig Vandenhove.
Bij zo een terreinverkenning leer je op enkele uren meer dan dat je er (enkel) veel over leest en/of dat je veel vergaderingen bijwoont.

In Het Nieuwsblad en De Standaard van donderdag 27 juni 2013 werd aandacht besteed aan dit werkbezoek.
U kan het hieronder lezen.

Bosgroepen rekenen voortaan op Limburgse fondsen1 van 1
De gedeputeerde van Milieu en Natuur, Ludwig Vandenhove (SP.A), bezocht gisterenochtend het vijf hectare grote bos van Herman Schrijvers aan de Meersenstraat in Velm bij Sint-Truiden. Vandenhove maakte er kennis met de mensen en de werking van de bosgroepen. Dat zijn verenigingen van en voor boseigenaars. Ze nemen een neutrale positie in tussen overheden, eigenaars en bosgebruikers en worden voor een groot deel gesubsidieerd door de overheid. Die bevoegdheid is nu overgeheveld naar de provinciebesturen.

In Limburg zijn de bosgroepen opgesplitst in vier vzw's. Noordoost-, Zuid- en West-Limburg beheren, samen met de Limburgse Duinen en Hoge Kempen, zo'n 45.000 hectare bos in onze provincie. De beheersvrijheid van de eigenaars staat centraal in hun werking.

'Het is één van de Vlaamse bevoegdheden die ik vanaf 1 januari 2014 in mijn portefeuille krijg. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar we mogen wel niet vergeten dat die overheveling ook meteen een besparingsoperatie is voor de Vlaamse overheid. Slechts 70 procent van de budgetten zijn toegekend', zegt Vandenhove. 'De bevoegde minister heeft nu wel al gezegd dat, zeker voor de komende drie jaar, het resterende bedrag toch in bosprojecten zal worden geïnvesteerd.'

'Het provinciebestuur is zowat alle persoonsgebonden bevoegdheden kwijt, maar krijgt er wel heel wat zaken op gebied van bos en milieu bij. Het is dus belangrijk om nu al een beleid op poten te zetten.'

Dat de bosgroepen belangrijk zijn, onderstreept ook Herman Schrijvers. Hij is eigenaar van het bos in Velm. 'Het is vooral belangrijk dat de mensen van bosgroepen ons bijstaan met technische ondersteuning. Vooral het feit dat ze er geen belang bij hebben is doorslaggevend', zegt Schrijvers, die zo'n vijf hectare bos heeft in Velm.

(De Standaard, 27 juni 2013, p.31)

Zie onder andere Limburgse bossen krijgen 30 % minder middelen, Het Nieuwsblad, 28 juni 2013, p. 22; Radio 2 Limburg, 26 juni 2013. 

Zie ook 15 jaar Limburgse bosgroepen van 25 maart 2013 en Nieuwsbrief Limburgse Bosgroepen van 11 juni 2013 op deze website.

(foto: Annemie Hannoset)