Cartoon: Stadsbestuur Sint-Truiden voert crisischeque in!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.

Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).Stadsbestuur Sint-Truiden voert crisischeque in!“Ook op stedelijk vlak kan er aan echt sociaal beleid gedaan worden. De invoering van de crisischeque voor 2008 bewijst dit nog maar eens!”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Op voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) heeft het schepencollege van Sint-Truiden beslist een crisischeque van 75,00 EUR toe te kennen aan de financieel zwakkere groepen, meer bepaald zij, die in aanmerking komen voor een verhoogde tussenkomst van het ziekenfonds, de zogeheten groep van Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen (WIGW’s).
Immers, veel prijzen stijgen (brandstofprijzen, prijzen basisproducten, etc.) en meer en meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen.

Schepen van sociale zaken Els Sneijers (sp.a): "Het is niet gemakkelijk geweest om onze coalitiepartners te overtuigen van deze crisischeque, maar uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan.
Ook in 2006 heeft de stad Sint-Truiden onder impuls van de sp.a een gelijkaardig initiatief genomen met een verwarmingspremie van 75,00 EUR per gezin.
Wij vinden het belangrijk om voor deze groep iets extra te doen, omdat we merken dat zij steeds meer in de problemen komen. Als politica, die zoveel mogelijk tussen de burger probeert te zijn, stel ik bovendien dagelijks vast dat de inkomenskloof in onze maatschappij toeneemt.
Een ander argument waarmee we onze coalitiepartners overtuigd hebben, is dat dit geld via deze bevolkingsgroep vrij snel in het lokaal economisch circuit terechtkomt, zodat ook de lokale middenstand er iets aan heeft.”

Door met deze categorie van de bevolking te werken, worden eveneens die mensen bereikt, die de stap naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) niet of moeilijker zetten.

“Als socialisten moeten we constant aandacht hebben voor deze groep, die het minder goed heeft. Immers, als wij dit niet doen, wie dan wel?
Misschien hebben we die groep (federaal) in het recente verleden wel ' te links' laten liggen”, aldus Els Sneijers.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) voert in die zin in Sint-Truiden ook een sociaal fiscaal beleid, waarbij WIGW’s ofwel verminderingen krijgen op te betalen belastingen en/of retributies, ofwel bepaalde premies of voordelen toegekend krijgen.
Daarenboven zijn de sp.a -mandatarissen steeds voortrekker in initiatieven naar kansarmen toe. Zo was er op zaterdag 29 december 2007 nog de nieuwjaarsbrunch op initiatief van schepen Filip Moers met steun van de antiek- en rommelmarktcommissie.
Via de Sint-Vincentiusgenootschap, die voor zulke activiteiten steeds de gezinnen en/of personen selecteert, werd aan een 100-tal kansarmen een heuse brunch aangeboden.Dit interview verscheen ook in de Volkswil van 11 januari 2008.

Tags: