Cartoon: Schijnhuwelijken: toenemend gegeven, ook in Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).


Schijnhuwelijken: toenemend gegeven, ook in Sint-Truiden!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft altijd consequent de problematiek van de schijnhuwelijken aangepakt als onderdeel van het globale beleid inzake het illegaal verblijf en de mensenhandel.  De aanpak van de schijnhuwelijken in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is dan ook één van de prioriteiten binnen het zonaal veiligheidsplan.

Een schijnhuwelijk is een huwelijk tussen allochtonen en autochtonen waarbij ze niet de intentie hebben om een duurzame relatie uit te bouwen.
De onderzoeken moeten hierbij langdurig en diepgaand zijn, omdat het bewijs van een schijnhuwelijk niet gaat om één indicator, maar wel het geheel van omstandigheden waarbij een huwelijk afgewend wordt van de normale intentie. De belangrijkste aanwijzingen van een schijnhuwelijk zijn bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil, geen kennis van elkanders privéleven, het niet spreken van elkanders taal, enz.

De meest voorkomende redenen om een schijnhuwelijk aan te gaan zijn de verblijfstatus of het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-steun en/of sociale zekerheidsuitkeringen.

Op verzoek van de heer procureur des Konings en van de ambtenaren van de burgerlijke stand van de stad Sint-Truiden, de gemeente Gingelom en de gemeente Nieuwerkerken werden er in 2004 32 dossiers onderzocht.
In 2005 werden er 59 dossiers in onderzoek gesteld en in 2006 werden er op 11 maanden tijd reeds 52 dossiers voorgelegd voor verder onderzoek.

In 2006 hebben de onderzoeken als gevolg gehad dat er reeds 5 huwelijken werden geweigerd. Van de 52 dossiers zijn er 34 dossiers lopende waarbij er nog gewacht wordt op de beslissing om al dan niet het huwelijk toe te staan.

In die onderzoeken van schijnhuwelijken zijn de meest voorkomende nationaliteiten de Oost-Europese (22), Afrikaanse (12), Indiase (9) en de Filippijnse (2).

Indien er éénduidige en ondubbelzinnige indicatoren zijn van een schijnhuwelijk of documenten die niet in orde zijn, kan de huwelijksvoltrekking geweigerd worden.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft de strijd tegen de schijnhuwelijken verderzetten, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.
Immers, wie is de procureur, de burgemeester, de politievrouw of -man, enz. om uit te maken of een relatie duurzaam is en/of kan werken. Is liefde immers niet blind?

Als burgemeester ontmoet ik of ontvang ik op mijn zitdag elke week heel wat asielzoekers, die uitgeprocedeerd zijn en/of die in een bepaalde procedure zitten en die hopen dat ik hen kan helpen in België te blijven.
Ik ben terzake altijd consequent en geef hen weinig hoop, maar het doet mij elke keer pijn, want het gaat over mensen, kinderen met hoop, kortom verwachtingen die ze hebben.

Dit geldt ook voor schijnhuwelijken. Wie zijn wij om te oordelen of het om oprechte liefde en trouw gaat, hetzij vanwege de asielzoek(st)er, hetzij vanwege de autochtoon/Belg/Vlaming/Truienaar? Waar ligt de grens? Bovendien zullen personen altijd blijven afzakken naar plaatsen waar het beter is en alle mogelijkheden ‘uitproberen’ om daar te kunnen blijven.
Dus zelfs als er opzet in het spel is, blijft er een belangrijke sociale en menselijke factor meespelen.

Schijnhuwelijken: het is en blijft een 'gevoelig' thema!


Tags: