Cartoon: Poppentheater Houtekop en lokale politie hand in hand!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Poppentheater Houtekop en de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken hand in hand!

Samen met een aantal partners, meer bepaald het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (fedasil) en Gastvrij Sint-Truiden, hebben de stad Sint-Truiden, de preventiedienst en de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken deze zomer andermaal een hoffelijkheidscampagne opgezet.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren gaat de campagne nu over hoffelijkheid in de brede betekenis van het woord en is ze bijgevolg niet enkel beperkt tot verdraagzaamheid en is er de vaste intentie om aan deze hoffelijkheidscampagne een permanent karakter te geven.
In het kader van deze permanente campagne heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> het initiatief genomen om het poppentheater Houtekop te vragen een origineel poppentheaterstuk op te zetten met in de hoofdrol uiteraard de ridder, het boegbeeld van deze campagne.

Indien we onze maatschappij in Vlaanderen -  waar het heel goed is om te leven, alleen wordt dit  door een overgroot deel van de bevolking te weinig beseft - opnieuw een stuk leefbaarder willen maken, is wederzijds respect  en begrip hierin een onmisbare schakel.
Doorheen het beleid van de stad Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden/> -/> Gingelom - Nieuwerkerken vormt deze boodschap een rode draad.
Tevens worden er al enkele jaren regelmatig initiatieven genomen om te komen tot meer verdraagzaamheid tussen enerzijds allochtonen en autochtonen (Belgen en Truienaren), anderzijds tussen Truienaren zelf.
Dit jaar is deze campagne écht open getrokken in de brede betekenis van het woord, via de centrale figuur van een ridder.

Deze campagne is gestart in de zomer van 2007, maar heeft een permanent karakter.

Alle elementen komen hierbij aan bod, zoals bijvoorbeeld hoffelijkheid in het verkeer, hoffelijkheid qua milieu, respect, verdraagzaamheid, gelijke kansen en solidariteit.

Om deze boodschap permanent bij de bevolking in het algemeen en specifieke bevolkingsgroepen in het bijzonder te brengen, moet er steeds gezocht worden naar originele activiteiten en/of initiatieven.
Om de kinderen van het lager onderwijs te bereiken, is burgemeester Ludwig Vandenhove met de idee op de proppen gekomen om hierrond een originele poppenkastvoorstelling te maken.
Het Sint-Truidens theatergezelschap Houtekop, was onmiddellijk enthousiast.

Momenteel is er al enkele keren rond de tafel gezeten over de praktische organisatie van het hele gebeuren.
Ook inhoudelijk is er reeds gestart met het werken aan het stuk.
De centrale figuur zal hier ook de ridder zijn, omdat hij symbool staat voor deze hoffelijkheidscampagne.

Hoffelijkheid, verdraagzaamheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheidszin moeten zo jong mogelijk aangeleerd worden.
Vandaar ook het idee om voor deze hoffelijkheidscampagne in zee te gaan met poppentheatergezelschap Houtekop.
De bedoeling is dat we de kinderen van het lager onderwijs van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken via een didactisch verantwoord poppentheaterstuk wegwijs maken in deze maatschappelijke begrippen.
Dit alles kadert in mijn visie dat maatschappelijke vorming in feite als een rode draad doorheen het onderwijs, onafhankelijk van het niveau, zou moeten lopen.
Minder verzuring en een positievere samenleving zal een werk van lange adem zijn, waarbij de jeugd en het onderwijs een zeer belangrijke rol te spelen hebben.

Via dit poppentheaterstuk willen wij ook het begrip integrale veiligheid, ‘zich goed voelen in alle omstandigheden en situaties’, ingang doen vinden bij de kinderen en de jongeren.
Immers, ook zij zijn een wezenlijk onderdeel van en zelfs de toekomst van de maatschappij en moeten bijgevolg zo jong mogelijk geconfronteerd worden met het (subjectief) (on)veiligheidsgevoel.

Naast optredens van het poppentheatergezelschap Houtekop, zal er ook een boekje en een didactisch pakket bij dit stuk gemaakt worden.
Om dit alles zo professioneel mogelijk te laten verlopen, zullen we trachten scheep te gaan met een uitgeverij.

Het gaat hierbij om een uniek concept.
De bedoeling is dan ook dat wij alle politiezones van Vlaanderen uitnodigen wanneer dit stuk in première gaat in Sint-Truiden met de bedoeling om deze hoffelijkheidscampagne in het algemeen en vooral het gegeven van een poppentheaterproductie met het nodige didactische materiaal hierrond in het bijzonder proberen te ‘exporteren’ naar andere politiezones.
Uiteraard is dit positief voor de stad Sint-Truiden en de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar zeker en vast ook voor het poppentheater Houtekop als ambassadeur voor onze stad.
De stad Sint-Truiden doet op die manier nog maar eens haar positieve imago alle eer aan.

Tot op één van de voorstellingen van poppentheater Houtekop rond onze hoffelijkheidscampagne!

 

 

 

Tags: