Cartoon: ondergrondse parkeergarage Sluisberg officieel geopend!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.

 


Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!


Ondergrondse parkeergarage Sluisberg officieel geopend!

 

Op zaterdag 17 juni 2006 is de ondergrondse parkeergarage op de Sluisberg officieel geopend.

Het project Clockempoort is een geslaagd project dat een meerwaarde biedt aan het stadscentrum.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> is heel blij met de opening van de parkeergarage en meer bepaald met het feit dat er eindelijk een ondergrondse parkeergarage in het centrum van Sint-Truiden is. Reeds tientallen jaren is er sprake van het maken van een ondergronds parkeerterrein in het centrum van Sint-Truiden, maar pas de laatste jaren werd hier ook effectief werk van gemaakt door de huidige beleidsploeg.

Ludwig Vandenhove/>: “Het klinkt misschien oubollig in deze tijd, waarin meer en meer mensen alles wat ze krijgen eerder logisch beginnen te vinden en politici steeds minder respect krijgen, maar ik ben als politicus nog altijd blij en fier als iets gerealiseerd wordt wat ik beloofd heb. Het is dan ook niet voor niets dat in de politiek altijd mijn motto geweest is en ook altijd zal blijven: ‘Doen wat je belooft, maar nooit loze beloften doen, die je niet kan waarmaken!’.”
Weer een belofte waargemaakt!

Met deze ondergrondse parkeergarage werd een tot nog toe ontbrekend gedeelte van het globale parkeerbeleid opgevuld en hebben we, tijdens de tweede legislatuur van de huidige coalitie, een globaal parkeerbeleid gerealiseerd in de stad. Met deze parkeergarage voert de stad Sint-Truiden ook een beleid op lange termijn. Met de realisatie van deze garage zijn de parkeerproblemen in het centrum immers voor een aantal jaren opgelost.

Met de opening van de ondergrondse parkeergarage op de Sluisberg worden de parkeermogelijkheden in het stadscentrum nog verbeterd, zowel voor de bezoekers en de toeristen, als voor de werknemers van de handelszaken, die er eventueel ook voor kunnen opteren een parkeerplaats van het ondergrondse parkeerterrein te huren.
Er zijn in totaal 400 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan er 150 zijn voorbehouden aan de bewoners en de gebruikers van het complex zelf en waarvan de overige 250 plaatsen beschikbaar zijn voor vrij parkeren.

De handelaars hebben, samen met het stadsbestuur, bovendien een nieuw initiatief gelanceerd. Wanneer je de speciale parkeerschijf, die je binnenkort kan kopen bij de handelaars of bij de stadsdiensten, achter de voorruit legt, heb je recht op een kwartier gratis parkeren. Op die manier kan je, voor een snel bezoek aan bijvoorbeeld de bakker of de apotheker, gratis je auto kwijt op een plaats waar betalend parkeren van toepassing is.

U merkt dat wij als stadsbestuur qua beleid in het algemeen en qua parkeerbeleid in het bijzonder voor de klanten van de winkels, maar ook voor personen, die in het stadscentrum tewerkgesteld zijn, en de toeristen, niets aan het toeval overlaten en alle mogelijke voorzieningen treffen.

Het stadsbestuur heeft trouwens niet alleen aandacht voor de automobilisten. Ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer, de fietsers en de voetgangers werden al tal van initiatieven genomen. Ook aan de mobiliteit van personen met een handicap werd steeds aandacht besteed.
Wanneer je binnen het grondgebied van Sint-Truiden een verplaatsing met de bus doet (de zogenaamde S-netlijnen), kan je dat al voor een bedrag van slechts 0,60 EUR. Ook voor de fietsers werden al meermaals inspanningen gedaan. Zo werden er in het centrum op diverse locaties nieuwe fietsrekken geplaatst en kan de bezoeker aan onze stad zelfs een fiets huren tijdens haar/zijn verblijf aan de fietskiosk op de Groenmarkt. Het stadsbestuur vernieuwt ook systematisch de fiets- en voetpaden op zijn grondgebied.
Dit alles om de mobiliteit van zowel inwoner als bezoeker zo optimaal mogelijk te maken.

Naar de toekomst toe moeten we ook durven nadenken over het eventueel autovrij maken van straten en/of pleinen, en dan vooral tijdens het weekend.
Een beslissing hierover moet tot stand komen na uitgebreid overleg tussen alle betrokkenen: enerzijds de middenstanders van Sint-Truiden, maar anderzijds ook de globale bevolking van Sint-Truiden. We moeten ernaar streven om een goede combinatie te vinden tussen enerzijds (in de week) zoveel mogelijk klanten kort Sint-Truiden te laten bezoeken om zo hun inkopen te doen en anderzijds (in de weekends) de mensen tevens de mogelijkheid te geven om rustig door de stad te wandelen en zo weinig mogelijk gehinderd te worden door autoverkeer.

Er wordt vaak - ten onrechte - gedacht dat mensen enkel inkopen doen in het centrum als ze hun auto op zeer korte afstand kunnen parkeren.
Uit een onderzoek in Gent van Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt blijkt echter dat het autovrij maken van de binnenstad ten gunste van voetgangers en fietsers een positieve invloed heeft op de middenstand. Ook uit studies uitgevoerd in Nederland blijkt dat een autovrij kernwinkelgebied een positieve invloed heeft op zowel het bezoekersaantal als de gemiddelde winkelomzet.

Het stadsbestuur stelt dan ook voor om in de toekomst eens met alle partners rond de tafel te gaan zitten en een aantal mogelijkheden te overdenken, liefst na een grondige bevraging van alle betrokkenen.

De uitbaters van de ondergrondse parkeergarage op de Sluisberg voeren de komende weken een promotieactie om alle inwoners en bezoekers van Sint-Truiden te laten proeven van de voordelen van ondergronds parkeren, op wandelafstand van de belangrijkste winkelstraten van Sint-Truiden. Zo krijgen alle Truienaren binnen de twee weken een folder in de bus met wat meer uitleg over de ondergrondse parkeergarage en een ticket voor een uur gratis parkeren. Ook de handelaars doen mee en delen kortingsbonnen van 20 % voor een parkeerticket uit. Ook de lokale politie deelt kortingsbonnen uit van 20 % wanneer er een retributiebon uitgeschreven wordt voor het niet betalen van parkeergeld in de zones waar betalend parkeren geldt.

Deze parkeergarage zal ongetwijfeld bijdragen aan de mobiliteit van zowel inwoners als bezoekers en zowel van klanten als van werknemers van handelszaken in het centrum.

Binnen enkele weken komt er trouwens nog een brochure uit met een overzicht van alle mogelijkheden qua parkeren in de stad, met uitgebreide informatie over de verschillende opties.

Wat de verzakkingsproblemen betreft die ontstonden tijdens de bouw van het Sluisbergproject, is het voorlopig onderzoek ondertussen afgerond. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het stadsbestuur steeds oog gehad heeft voor de bouwtechnische problemen die zich stelden bij de realisatie van het project en dat de stad niet verantwoordelijk is voor de problemen die gerezen zijn. Dit wil echter niet zeggen dat wij als stad geen begrip opbrengen voor de personen die gevolgen hebben en/of ondervinden van dit project.

 

 

 

Tags: