Cartoon: nieuwe preventiewinkel geopend!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.


Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Nieuwe preventiewinkel geopend!


Op woensdag 30 augustus 2006 is de nieuwe preventiewinkel in het project 'Clockempoort' officieel geopend.
Naar aanleiding daarvan heeft burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> zijn idee van 'civil servants' herhaald als alternatief voor de huidige preventiediensten.
De burger zou er dan niet enkel terechtkunnen voor adviezen qua brand- en/of diefstalbeveiliging, maar de senior bijvoorbeeld om haar/zijn huis zo veilig mogelijk in te richten, adviezen qua energieaudits, zuinig energieverbruik, etc.
Ludwig Vandenhove/> wil zijn idee van 'civil servants' ook aankaarten op Vlaams en federaal niveau.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de toespraak van Ludwig Vandenhove.

Geachte aanwezigen

Ik heet jullie van harte welkom op de opening van de nieuwe preventiewinkel.

We hebben ervoor gekozen om de preventiedienst te huisvesten in hetzelfde complex als de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zij het in een aparte, afzonderlijke ruimte om de drempel voor de burger zo laag mogelijk te houden, vandaar ook de naam preventiewinkel, maar de functionele samenwerking tussen preventie en lokale politie toch zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit omdat ik ervan overtuigd ben dat repressie steeds hand in hand moet gaan met preventie: veiligheid is nu éénmaal een keten.
Enkel zo kunnen we het concept van 'integrale veiligheid' verder doortrekken. Dit betekent dat wij er als overheid alles aan moeten doen om ‘de burger zich goed te laten voelen in de globale omgeving en zeker in de openbare ruimte’.

Veiligheid is en blijft, wat mij betreft, een basistaak van de overheid, dus ook van de lokale overheden. Dit is dan ook de reden waarom, niet alleen onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar ook onze preventiedienst, moet beschikken over alle mogelijke middelen, zowel infrastructureel - met deze nieuwe, functionele, maar niet luxeuze winkel - als qua middelen en personeel.

Functioneel, maar niet luxueus: ik herhaal dit, omdat ik dat belangrijk vind. Huisvesting, met geld van de belastingbetaler, moet de dienstverlening aan de burger garanderen en in het geval van een nieuwe gebouw, verbeteren. Dat is de essentie.

In het verleden werkten de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst reeds zeer nauw samen. Door de opening van de preventiewinkel in hetzelfde complex  proberen wij, ik zei het reeds,  functionaliteit en maximale samenwerking te koppelen aan laagdrempeligheid voor de burger.

Een voorbeeld van deze goede samenwerking is het zonaal veiligheidsplan. In de actieplannen woninginbraken, gauwdiefstal, fietsdiefstal, drugs, vreemdelingen en vooral buurtoverlast speelt de preventiedienst een belangrijke rol in het opvolgen en realiseren van de plannen.

Deze winkel moet, net zoals het gebouw van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, een OPEN huis zijn. De burger moet hier terechtkunnen voor alle mogelijke informatie rond preventie, of het nu gaat over hondenpoep, sluikstorten, inbraak, graffiti of buurtactivering.

Deze nieuwe preventiewinkel moet de dienstverlening aan de burgers nog verhogen. Daarom dat deze nieuwe winkel ook andere openingsuren heeft. De burger kan er nu elke weekdag terecht van 09.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voorheen was de dienst elke voormiddag, op dinsdagavond en op woensdagnamiddag open.

De preventiewinkel heeft heel wat te bieden. U kan er terecht voor informatie over inbraken, veiligheid van zelfstandige ondernemers, drugspreventie, autodiefstal, gauwdiefstal, hoffelijkheid, graffiti, senioren en veiligheid, stadswachten, buurtactivering.

Onze technopreventief adviseur geeft gratis en vrijblijvend advies om uw huis nog beter te beveiligen tegen inbraak. U kan hiervoor dan ook een premie aanvragen.

In de preventiewinkel kan u terecht voor het gratis laten graveren van uw fiets, uw aanhangwagen en uw waardevolle voorwerpen. Ze organiseren ook regelmatig dagen waarop u gratis uw autoruiten kan laten graveren,

U kan in de winkel een premie aanvragen voor het beveiligen van uw woning, voor het organiseren van een buurtactiviteit en voor de aankoop van een veilig fietsslot.

Wanneer burgers problemen hebben met hondenpoep, sluikstorten of zwerfvuil kunnen ze in de preventiewinkel een bord, sticker of affiche aanvragen om dit te voorkomen.

De preventiewinkel is klaar om deze dienstverlening verder te zetten.

Laten we er samen voor zorgen dat het goed en veilig is om in onze zone te wonen, te werken en te leven.

Tags: