Cartoon: Mijn eerste schooldag... en toen!?

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

De cartoons van 2005, 2006 en 2007 werden telkens tentoongesteld. In 2005 en 2006 werd er zelfs een cartoonboek gedrukt.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Mijn eerste schooldag… en toen!?

Onder de titel ‘Mijn eerste schooldag…’ op deze website, kan u lezen waarom ik, ondanks mijn drukke politieke bezigheden er toch voor geopteerd heb om aan de leerlingen van de twee laatste jaren van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden de cursus ‘politieke en sociaal-economische actualiteit’ in het kader van de zogeheten vrije ruimte, te geven.
Ik blijf nog altijd achter die keuze staan.
Na enkele maanden kan ik uiteraard al met wat meer ervaring ‘als leerkracht’ spreken!

Ik had al heel wat appreciatie voor mensen in het onderwijs, omdat zij, ook al beseffen zij het vaak zelf niet, een zeer belangrijke en vaak zelfs beslissende invloed hebben op de opvoeding van kinderen.
Na enkele maanden zelf voor de klas te staan, is dit respect nog toegenomen.
Immers, met de huidige generatie van jongeren waar gezag veel minder geldt, zeker ten opzichte van mijn schooltijd, is het een hele opgave om voor een klas te staan.
Ik moet persoonlijk ook toegeven dat ik dacht dat jongeren, zeker in het algemeen vormend onderwijs, ‘gemakkelijker’ waren.
Tot nu toe las en hoorde ik wel die verhalen van directies en leerkrachten, maar nuanceerde ik ze steeds, temeer omdat Sint-Truiden ook op dat vlak een veilige stad is en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken relatief weinig geconfronteerd wordt met klachten van directies en/of leerkrachten van misgedrag van leerlingen.

Wat ik zelf ook overschat heb, is het eigen initiatief van de leerlingen, ook al is het misschien te vroeg om daar al écht over te oordelen.
Ik dacht dat leerlingen, die het vak ‘politieke en sociaal-economische actualiteit’ volgen, erg geïnteresseerd zijn in de politiek en dan ook wel regelmatig, waarom niet wekelijks, thema’s en/of suggesties zouden aanbrengen voor volgende lessen.
Tot nu toe is dit al enkele keren gelukt (ik moet toegeven, hoe langer, hoe beter), maar ik merk toch dat de aandacht van de jongeren moet gaande gehouden worden door regelmatig ook ex-cathedralessen te geven en zelfs door traditionele ‘opvragingen’ te doen.
Nog maar een bewijs dat, ook in het onderwijs, er een groot verschil is tussen theorie en praktijk.

Wat ik ongetwijfeld ook onderschat heb is dat mijn 2 lesuren op een vrijdagmiddag vallen.
Inmiddels heb ik begrepen dat vrijdagmiddag, de laatste 2 uren van de week, zeker niet de aangenaamste zijn voor de leerlingen en leerkrachten.
Mijn drukke politieke bezigheden laten mij echter nu eenmaal niet anders toe dan op vrijdagmiddag deze 2 uren te geven.
Langs de andere kant, dat mag ook wel gezegd worden, ben ik er tot nu toe in geslaagd elke keer ‘van de partij’ te zijn. Ik heb mij voorgenomen om dit zeker een heel schooljaar vol te houden.

Het Koninklijk Atheneum is een school waar de leerlingen permanent en horizontaal over alle vakken heen gewezen worden op de actuele problemen in onze maatschappij.
Bovendien ‘bekent de school kleur’. Het beste bewijs hiervan is dat het Koninklijk Atheneum erkend is als een school zonder racisme.
Daarenboven doen zowel de directie en de leerkrachten, als de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum alle mogelijke inspanningen om zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten te organiseren, zodanig dat leerlingen maximaal geconfronteerd worden met allerlei maatschappelijke tendensen en/of problemen.
Met andere woorden, het Koninklijk Atheneum is écht een ‘school in de breedte’.
Dit neemt nochtans niet weg dat ik ook bij een aantal leerlingen van het Koninklijk Atheneum toch een zekere ‘rechtse tendens’ vaststel.
Hoe moet het dan wel niet in andere scholen zijn?

Mijn ervaringen als leerkracht gedurende één trimester bevestigen mijn stelling dat er in het onderwijs meer aandacht zou moeten zijn voor maatschappelijke evoluties.
In allerlei voorstellen en/of debatten over wat in de eindtermen moet - en bijna elke week horen we wel nieuwe suggesties - blijft voor mij ‘maatschappelijke vorming’ bovenaan staan!

Of ik spijt heb van mijn keuze: neen, integendeel zelfs, elke week leer ik nog bij!

Tags: