CARTOON: Jeugdhuis ‘De Resoor’ open: weer een belofte waargemaakt!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.


Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Jeugdhuis ‘De Resoor’ open: weer een belofte waargemaakt!


Tijdens het vorig jaar in mei georganiseerde tienerforum en tijdens chatsessies met een aantal jongeren en tieners beloofde burgemeester
Ludwig Vandenhove/> een jeugdhuis in het centrum van de stad. En het jeugdhuis ‘De Resoor’ is er!
“Weer een belofte waargemaakt”, zegt Ludwig Vandenhove. “Er zijn dus nog wel degelijk politici, die doen wat ze beloven”.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besteedt veel aandacht aan het uitbouwen van een goed en divers jeugdbeleid. Een van de onderdelen hiervan is het opstarten en/of ondersteunen van jeugdontmoetingsruimten.

Met de opening van het jeugdhuis aan de Wildebamp komt het stadsbestuur tegemoet aan de behoefte van veel jongeren om een plek te hebben waar ze bij elkaar kunnen komen en gezellig kunnen samenzijn of activiteiten kunnen organiseren.
Het stadsbestuur ondersteunt de jongeren zowel logistiek en qua personeel (één full-time personeelslid), als financieel bij het opstarten en uitbouwen van dit jeugdhuis, maar vertrouwt er vooral op dat de jongeren zelf verantwoordelijkheid dragen en het jeugdhuis in de toekomst zelf draaiende houden. Dit is altijd het uitgangspunt geweest en dit zal ook altijd zo blijven. Het is aan de jongeren zelf!
Deze locatie aan de Wildebamp, die vroeger gebruikt werd als kringloopwinkel, is heel geschikt omwille van de centrale ligging en de talloze mogelijkheden die er zijn om zowel ontmoetings- als fuifruimte te creëren.

De piste van een permanent jeugdhuis dicht bij het asielcentrum in Bevingen, eveneens een idee van burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, blijft nog steeds open, ook en vooral omwille van het aspect integratie.
De onderhandelingen met de ministers van Landsverdediging en van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen zijn momenteel nog steeds lopende, maar aangezien er een aantal administratieve beslommeringen zijn, was het niet mogelijk om op korte termijn een jeugdhuis uit te bouwen in Bevingen. Vandaar de keuze op korte termijn voor de huidige locatie aan de Wildebamp.
Indien het jeugdhuis in het asielcentrum op termijn effectief gerealiseerd wordt, zal er hoe dan ook een jeugdhuis in het centrum van de stad gehandhaafd blijven, hetzij aan de Wildebamp, hetzij op een andere locatie, bijvoorbeeld het pas door de stad aangekochte voormalige Belgacom-gebouw.

Het stadsbestuur investeert al jaren in jeugdontmoetingsruimten, zowel in het centrum, als in de diverse wijken en deelgemeenten.
Kinderen en jongeren zinvol en creatief bezighouden is immers de beste remedie tegen het feit dat ze dingen doen, die ze beter niet zouden doen en op die manier ontsporen in de maatschappij.

Door de jaren heen werden er een aantal initiatieven opgestart door jongeren en jongerenverenigingen, waarbij er steeds op de steun van het stadsbestuur kon worden gerekend.
Hierbij een kort overzicht (zonder volledig te zijn):
- ondersteuning van het jeugdhuis 't Gerucht' (werking stopgezet in 1996) via het inschakelen van een deeltijds personeelslid;
- ondersteuning van het jeugdhuis 'de Hemel' (werking stopgezet in 1998) via logistieke ondersteuning zoals het dragen van de kosten voor aanpassingswerken aan de locatie en het toekennen van een subsidie;
- ondersteuning van de jongerenwerking in Gelinden (1996-1998) via logistieke ondersteuning (verf, locatie, kickerspel, etc. voor de locatie in de garage van het voormalig gemeentehuis) en het inschakelen van een personeelslid van de jeugddienst;
- ondersteuning van de jongerenwerking in Kerkom (werking stopgezet in 2000) via logistieke ondersteuning (nieuwe hut, verf voor locatie in de school, biljarttafel, etc.) en begeleiding van een personeelslid van de jeugddienst;
- ondersteuning van jeugdhuis 't Kliekse in Gelmen via het toekennen van financiële middelen voor de renovatie van het jeugdhuis (10 761,00 EUR);
- ondersteuning van de jongerenwerking Aalsterse Jeugdbeweging (AJB Aalst) via het ter beschikking stellen van een hob-unit in  2004. Er werd inmiddels 12 500,00 EUR vrijgemaakt voor de renovatie van deze hob-unit;
- ondersteuning van de jongerenwerking in Nieuw Sint-Truiden (werking stopgezet in 2000) via begeleiding van het wekelijks aanbod door een personeelslid van de jeugddienst;
- opstarting van de jongerenwerking in Nieuw Sint-Truiden in 2005 met ondersteuning vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ)-Genk, samen met de jongerenpreventiewerker en de preventiedienst.
Een lokaal van Wiric wordt door het stadsbestuur gehuurd als ontmoetingsplaats voor de jongeren. Voor deze jongerenwerking werd in 2005 4 927,00 EUR vrijgemaakt en in 2006 10 000,00 EUR en wordt een personeelslid ingeschakeld;
- ondersteuning van de Christelijke Arbeidersjongeren (KAJ) Sint-Truiden via het ter beschikking stellen van een locatie op het domein Terbiest en het voorzien van de nodige middelen voor de renovatie ervan (5 768,07 EUR).

Bovenstaande verenigingen konden voor de financiële ondersteuning steeds rekenen op de betoelagingsmogelijkheid in het kader van de huur, aankoop, renovatie of nieuwbouw van jeugdinfrastructuur.
Ook andere jeugdverenigingen deden de voorbije jaren een beroep op dergelijke ondersteuning vanwege het stadsbestuur: Chiro Sint-Kristina Brustem, Chiro Engroli, Chiro Mundi, Chirojongens Sint-Marten, Chiromeisjes Sint-Marten, Chiro Sint-Rita, Chiro Wilduraantjes, Sint-Augustinusscouts, Sint-Kristinascouts, Sint-Trudoscouts en Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) Zepperen.

Een aantal ontmoetingsruimten, die in het verleden opgestart werden, zijn ondertussen alweer verdwenen. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat na verloop van tijd de vrijwilligers, die de locatie draaiende houden, afhaken en niet opgevolgd worden door andere geïnteresseerde jongeren.
Dit is eigen aan jeugdwerking in het algemeen en jeugdhuizen in het bijzonder.

Het stadsbestuur hanteert ter zake de stelregel dat er enkel ondersteuning van het stadsbestuur komt (het ter beschikking stellen van een locatie, logistieke en financiële steun, etc.) wanneer de jongeren zelf vragen om een jeugdlocatie en wanneer er onder de jongeren voldoende vrijwilligers zijn die willen helpen bij het opstarten, uitbouwen en draaiende houden van de locatie. Eenmaal de locatie opgestart, is het aan de jongeren om te zorgen voor het verdere reilen en zeilen ervan. 

De reden waarom er pas nu een jeugdhuis in het stadscentrum geopend wordt, nadat er jaren geen jeugdhuis meer is geweest, is dan ook dat er vanuit een grote groep jongeren de nood aan een ruimte om samen te komen, werd kenbaar gemaakt.
Met de opening van het jeugdhuis ‘De Resoor’ doet het stadsbestuur daarom wederom een heuse inspanning. De jongeren krijgen de locatie ter beschikking en er is permanente ondersteuning van een personeelslid van de jeugddienst. Het stadsbestuur droeg de kosten van de inrichting (1 250,00 EUR), van de verbetering van de nooduitgang (4 000,00 EUR) en van de aanpassing aan het elektriciteitsnet. Verder kunnen de jongeren rekenen op een subsidie van 13 500,00 EUR.
Vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en zorgden ervoor dat het jeugdhuis nu effectief geopend is.

Er zullen in de toekomst workshops, optredens en tentoonstellingen plaatsvinden en nog vele andere socio-culturele activiteiten. De ruime accommodatie (3 grote zalen, vergaderlokalen, etc.) biedt immers tal van mogelijkheden.
Lidmaatschap kost slechts 5,00 EUR en biedt vele voordelen, waaronder zeer democratische prijzen voor een drankje.

Alle betrokkenen, op de eerste plaats de jongeren zelf, maar ook de jeugddienst, de preventiedienst, de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken, de schepen van jeugd, de burgemeester, etc. zullen moeten toezien op de goede werking van het jeugdhuis. En het gaat wel degelijk over een jeugdhuis, geen jongerencafé!

Meer informatie over de diverse activiteiten die in de toekomst worden georganiseerd, vindt u op de website: www.deresoor.be. Deze website wil een heus on line platform worden waarop alle jongeren hun ideeën en gedachten kwijt kunnen.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> wenst de jongeren hierbij veel plezier met hun nieuwe ontmoetingsruimte en hoopt dat deze locatie mag uitgroeien tot een jeugdhuis waar alle Truiense jongeren zich thuis voelen.

Ludwig Vandenhove/>: ”Jongeren moeten vertrouwen krijgen. Wel, van mij krijgen ze dit. Lang leve ‘De Resoor’.” 

Tags: