Cartoon: Het Belang van RivierPark Maasvallei

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Het Belang van RivierPark Maasvallei

Het Rivier Park Maasvallei is één van de vele natuurgebieden in Limburg.

We zouden er echt moeten in slagen om beter samen te werken tussen alle regio’s en gemeenten in Limburg om het aanbod aan groen en natuur bekend te maken.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove als ondervoorzitter van de stuurgroep Rivier Park Maasvallei.
Er is zelfs voor de Limburgers nog zoveel onbekend (en onbemind) in hun eigen provincie.”

Op maandag 8 september 2014 was er een extra katern bij Het Belang van Limburg over het RivierPark Maasvallei met een interview met de gedeputeerden Igor Philtjens en Ludwig Vandenhove (p. 2).
U kan het hieronder lezen.


 

Zie ook RivierPark Maasvallei verdubbelt troeven! van 28-08-2013