Cartoon: Geslaagd!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Geslaagd!

Ja, de betoging van donderdag 6 november 2014 in Brussel is geslaagd.
Voor mij mag dit het begin zijn van nog vele acties als deze rechtse, conservatieve regering de plannen doorzet.

Ik kan niet ontkennen dat het mij goed deed donderdag.
Nog eens betogen tegen een regering.
Het was geleden van de historische vrijdagstakingen in de jaren ’80.
Voor velen, die nu actief zijn in de politiek, is dat geschiedenis.
Ik was er toen al bij. Ja, ik word oud(er).

Vakbonden, betogingen, stakingen zijn voor mij legitieme middelen om mee invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Ik ben het dus grondig oneens met Gwendolyn Rutten, die verkondigt dat democratische verkiezingen op zich niet meer volstaan om de burger te vertegenwoordigen, maar die daar vakbondsacties niet bij rekent als middel [1]. Ik word in mijn redenering trouwens gevolgd door professor doctor Carl Devos [2].

Ik ben bereid om grondig te debatteren en te discussiëren over nieuwe vormen van betrokkenheid en inspraak van de burger binnen het democratisch proces, maar dit moet ernstig gebeuren en bij voorkeur binnen de huidige verkozen organen.
Het staat iedereen vrij daar suggesties over te doen, maar uiteindelijk moeten verkozenen daarover beslissen.
Nu worden al te vaak voorstellen gedaan vanuit burgers, academici, politici, etc., die eerder eendagsvliegen zijn en/of totaal irrealistisch zijn.
De media ermee halen en dan is de operatie geslaagd. Zo werkt democratie net niet.
“Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere” [3].

Als sp.a moeten we nu wel door doen!
1 dag gaan betogen in Brussel is nog relatief gemakkelijk, maar binnenkort mee aan de pikketten gaan staan, andere acties steunen, etc. ligt al een stuk moeilijker en gevoeliger. Maar we hebben geen keuze.
Alleen dit, hand in hand met de vakbonden, organisaties zoals ‘HART boven HARD’, onze Waalse vrienden van de PS, kan ons opnieuw in de federale en Vlaamse regering brengen. En dan uiteraard uitvoeren wat we nu beloven.

Ik zal er staan de komende dagen en weken!

 

[1] Nieuw burgerschap vraagt nieuw leiderschap. De Morgen, 31-10-2014, p. 23.
[2] De passie van Devos. De Morgen, 03-11-2014, p. 24.
[3] “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried” - Winston Churchill

 

Zie ook Maatregelen Vlaamse regering van 27-09-2014 en Mosselconsensus van 03-02-2014 op deze website.