Cartoon: Gedacht zeggen!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Gedacht zeggen!

“Ja, ik zeg mijn gedacht. Daarom ben ik politicus.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove.

“De politiek doet dat tegenwoordig te weinig en laat standpunten vaak afhangen van andere partijen, enquêtes en/of opiniepeilingen, reacties op sociale media, etc.
Vaak ontbreekt de moed om voor het eigen standpunt uit te komen.
Hoe meer politici ECHT proberen over te komen, hoe minder ECHT ze zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat, indien iedereen, meer haar/zijn gedacht zou zeggen het er in de maatschappij en in de politiek, die meer dan wat dan ook de afspiegeling is van de maatschappij, beter zou aan toegaan.

Neen, ik kan niet goed tegen hypocrisie en tegen achter de rug praten. En ik kan zeker niet tegen het elke dag toenemend individualisme. En dan perceptie in plaats van een duidelijke mening en inhoud, ergert mij echt.
Dat is mijn karakter en mijn levenshouding.

Praten over de toenemende (kans)armoede, de problemen op de arbeidsmarkt voor bepaalde categorieën van werknemers, de toenemende sociaal-economische problemen, etc., gebeurt genoeg.
Analyses worden er (te)veel gemaakt,  in de politiek, in de media, wetenschappelijk, ‘aan de toog’, etc., maar als het op maatregelen aankomt, die ons zelf treffen, is ‘het kot te klein’.
Dat gebrek aan SOLIDARITEIT kan mij (kort) echt woedend maken.

De manier waarop ik het zeg, is vaak direct, hard, soms zelf agressief.
Ja, ik ben dan echt kwaad, omdat ik altijd ‘vecht’ voor mijn mening en mijn standpunt.
Politiek is nu eenmaal vechten, zeker als dat uw roeping is, zoals bij mij.

Sommige personen en collega’s -politici hebben het daar moeilijk mee, zeker als ze mij daarvoor niet gekend hebben.Ik merk dat nu bij de provincie Limburg sinds ik vanaf maandag 3 december 2012 gedeputeerde geworden ben.
Zij denken vaak dat ik dan echt kwaad ben (voor lang), maar enkele minuten nadien is dat vergeten. Ik ben nu eenmaal een geboren en getogen Truienaar: opvliegend, luidsprekend, zelfs schreeuwend, maar met een klein hart en snel vergeten, een beetje de Waalse mentaliteit.

Ik kan echte (politieke) compromissen maken, anders blijf je geen 18 jaar burgemeester van ‘Sint –Truiden, een stad apart’. Maar compromissen maak je globaal, niet over elk dossier afzonderlijk.
Dat noem ik mekaar vliegen proberen af te vangen en de media heeft dat toch zo graag.

Ik kan mijzelf niet veranderen en daar ben ik blij om.

En diegenen, die mijn reacties soms overdreven vinden en/of zelfs niet aankunnen, wil ik vragen dat ze mij begrijpen. Ik ben zo breeddenkend dat ik hun reactie ook begrijp.
Dit is wederzijds begrip en respect waar ik zo dikwijls over spreek en schrijf.

 

Neem mij zoals ik ben. Ik doe dat bij anderen ook.”