Cartoon: Burgemeester Ludwig Vandenhove tekent partijlijn sp.a uit voor de komende 6 jaar!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> tekent partijlijn sp.a uit voor de komende 6 jaar!

Tijdens het bedankfeest voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 en de nieuwjaarsreceptie van de ‘Lijst Burgemeester - sp.a-Groen!’ op zaterdag 27 januari 2007, hield burgemeester-senator
Ludwig Vandenhove/> een korte toespraak, waarin hij vooral vooruitblikte op het beleid van de sp.a voor de komende 6 jaar.


Hieronder vindt u de integrale tekst.

Beste vrienden

Vooreerst de allerbeste wensen voor 2007.

Vervolgens wil ik u allemaal bedanken, in naam van de ‘Lijst Burgemeester - sp.a - Groen!’, zowel de kandidaten als alle helpers, op welk niveau en in welke mate dan ook. Jullie zijn allemaal even belangrijk!

Een medaille heeft altijd twee kanten, dit geldt ook voor deze gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2007 (of ‘een lach en een traan’). Politiek hebben we verloren (min 2 zetels), strategisch hebben we gewonnen (voor de derde opeenvolgende maal in de meerderheid, met in het college van burgemeester en schepenen de burgemeester en 3,5 schepenen).

Waarom hebben wij verloren?

- onenigheden in de partij, bewust door sommigen met een negatieve ingesteldheid geïnspireerd;
-
de sp.a in het algemeen en ikzelf als burgemeester in het bijzonder hebben de voorbije 6 jaar het beleid gemaakt en werden ermee vereenzelvigd.
Dit heeft voordelen, maar vooral ook het nadeel dat alles wat negatief is, afstraalt op de burgemeester.
Met de weliswaar bewuste en wel overwogen keuze van de naam van de lijst ‘Lijst Burgemeester’ is dit effect nog versterkt;
-
de verwachte stijging qua stemmenaantal van extreem-rechts, die in Sint-Truiden nu nog sterk onder het Vlaams en Limburgs gemiddelde liggen.
Die stemmen gaan nu éénmaal af van de sterkste partijen en/of de beleidspartijen.

Maar beschouwingen over het verleden moeten precies dienen om lijnen voor de toekomst uit te tekenen. Zonder in detail te treden, wil ik de volgende elementen even aanhalen:

- de partijwerking (terug) activeren: politiek op overkoepelend niveau, politiek, maar vooral ook organisatorisch en qua aanwezigheid in buurten en deelgemeenten;
-
politiek profileren in college van burgemeester en schepenen en binnen en buiten de gemeenteraad, zij het loyaal in functie van de gemaakte coalitie-afspraken;
- o
nze progressieve samenwerking met Groen!, maar ook met nog andere groepen, nog versterken en uitbreiden, ook via specifieke activiteiten; 
- sterke aanwezigheidspolitiek, op de eerste plaats van de verkozenen, maar ook van de militanten en/of diegenen, die kandidaat geweest zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2007;
-
zoeken naar nieuwe en originele vormen om met de bevolking in contact te treden vanuit de sp.a (de stad is de sp.a niet en vice versa!);
-
zoeken naar originele initiatieven, samen met andere organisaties, zoals Curieus (filmavonden), ‘Vrienden van de Burgemeester’, Groen!, etc.
-
blijven verjongen en vernieuwen.

Vandaag is het feest, maar toch moeten we even terugdenken aan onze twee voormannen Mil Vanijlen en Julien Dufaux, die ons de laatste 8 à 9 maanden zijn ontvallen.

Beste vrienden, de vorige verkiezingen zijn pas voorbij, de volgende komen eraan op zondag 10 juni 2007.

Inderdaad, op zondag 10 juni 2007 zijn er federale verkiezingen. Als afdeling Sint-Truiden zullen we ongetwijfeld 1 of meerdere kandidaten moeten leveren. Ik hoop, en ik ben er zeker van, dat we ook dan opnieuw op u kunnen rekenen.

Ik zal zeker zelf opnieuw kandidaat-parlementair zijn en ik ben zeker van uw steun. Het blijft belangrijk dat de stad Sint-Truiden in het algemeen en de sp.a in het bijzonder een stem in Brussel heeft.

Tot slot nog dit: vernieuwen en verjongen betekent ook afscheid nemen van oude vrienden en militanten. Maar dit maakt hun verdiensten er zeker niet minder om.

Ludwig Vandenhove
burgemeester-senator

Tags: