Cartoon: Bloempotten!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Bloempotten!

“Het stadscentrum van Sint-Truiden staat tegenwoordig vol met bloempotten/buxuspotten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Je valt er bijna over.
Het vergroenen en bebloemen van de stad zijn goed, maar dit… .”

Als sp.a hebben wij gedurende de vorige legislaturen onder allerlei vormen meer bloemen en groen in de openbare ruimte gebracht zowel in het stadscentrum, als in de buurten, wijken en randgemeenten (bloemtorens, bloemperken aanleggen, initiatieven met betrokkenheid van  de burger, de bebloemingswedstrijd etc.).
Dit moet horizontaal gebeuren over het hele grondgebied, niet enkel in het centrum.

Deze buxuspotten zijn ‘overdreven’.
Zij bepalen, neen verstoren te sterk het historische straatbeeld van Sint-Truiden.
Het zijn losse elementen en zijn bijgevolg niet vergunningsplichtig, maar ik vraag mij af wat burgers, die zich bekommeren om (on)roerend erfgoed hier in feite van denken.
Het is geen promotie voor onze historische binnenstad.

De vraag is of deze buxuspotten daar (alleen) staan om groen in de stad te brengen.
Staan ze daar niet om het parkeerprobleem aan te pakken?
In mijn optiek als sp.a’er moet dit gebeuren via controles en handhaving door de lokale politie Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom en de parkeerwachters.
Wat die parkeerwachters betreft, blijven wij als sp.a betreuren dat deze nu werken voor een privé-firma en niet meer officieel voor de stad Sint-Truiden (democratisch gecontroleerd door de gemeenteraad). Ja, uiteraard schrijven deze personen in functie van winst voor hun bedrijf zoveel mogelijk processen-verbaal uit, niet in functie van het uitgetekende verkeers- en parkeerbeleid. Maar ja, heeft de huidige CD&V-Open Vld-meerderheid dat?
Ik vraag het mij af als ik zie welke cowboy-toestanden qua parkeren zich in Sint-Truiden opnieuw voordoen.
Doe zelf maar eens de oefening, zeker ’s avonds of in de weekends.
De parkeerwachters werken dan niet en verkeer- en parkeerproblemen zijn blijkbaar geen prioriteit meer voor de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Nog erger, de maandagavonden als het gemeenteraad is (in principe de 4de maandag van de maand), kan je het cultuurcentrum ‘de bogaard’ nauwelijks in of uit.
De wagen van de burgemeester, de ere-burgemeester en talrijke schepenen en gemeenteraadsleden staan bijna in het cultuurcentrum geparkeerd, uiteraard verkeerd.

Groen in de stad? En ondertussen blijft de meerderheid bij haar standpunt om de bomen rond de Grote markt te kappen.
Waar is de visie?
Spreken over een herwaardering van de openbare ruimte, maar in de praktijk is hier niets van te merken.
In dezelfde zin wordt er helemaal niet gewerkt aan een globaal plan om zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen via meer groen in het stadscentrum.

En wat met de eventuele juridische gevolgen van deze buxuspotten.
Wie is verantwoordelijk als er iets gebeurt?
Een paar weken terug heeft zich dat blijkbaar voorgedaan in de Sint-Jansstraat ter hoogte van  de ingang van  de sporthal op de Veemarkt.
Deze potten werden geplaatst zonder de nodige signalisatie en enig overleg of advies van de bevoegde diensten.
De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken heeft deze terecht laten verwijderen.

Zulke buxuspotten betekenen minder werk voor de groendienst, zeker ten opzichte van bloemperken, die overal aan gelegd en onderhouden moeten worden. En zo wordt er bespaard ten koste van groenarbeiders (dus onderaan de maatschappelijke ladder). Maar beleid is een kwestie van prioriteiten.

Voor sp.a blijft meer groen in de openbare ruimte een beleidsprioriteit. Daartoe is een globaal groenplan nodig. En daar mogen wat bloempotten bij zijn, maar niet enkel bloempotten!”   

Zie ook Olijfboombloempotten! van 13-08-2014 en Bloemtorens van 12-03-2014 op deze website.