Cartoon: 10-jarig bestaan jeugdbrandweer Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


 

De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

10-jarig bestaan jeugdbrandweer Sint-Truiden!

Op vrijdag 26 oktober 2007 vond in de brandweerkazerne de 10-jarige viering plaats van de Sint-Truidense jeugdbrandweer.
“Het is net alsof het gisteren was”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Bovendien doet het enorm plezier vast te stellen dat heel wat initiatieven in Sint-Truiden al 10 jaar of meer bestaan. Het zijn allemaal ‘projecten’ die onder mijn burgemeesterschap zijn ontstaan.”

De gewestelijke brandweer Sint-Truiden beschikt sedert begin november 1997 over een jeugdbrandweer.
Op 18 december 1997 werd er officieel aangesloten bij de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, Nederlandstalige vleugel, afdeling jeugd.

Waarom werd er toen door het beleid gekozen voor een jeugdbrandweer (meisjes en jongens)?

Enerzijds zijn er de technische ontwikkelingen, die elkaar in snel tempo opvolgen. Nieuwe taken dringen zich op. Van de huidige brandweervrouw/man worden steeds meer individuele vaardigheden gevraagd.
Naast die individuele vaardigheden is het samenwerken in groep van essentieel belang.
Waarden als vertrouwen en respect, zin voor verantwoordelijkheid en eerlijkheid zijn van groot belang om de brandweertaak optimaal te kunnen uitvoeren. Van een kandidaat brandweervrouw/man is vaak niet geweten in hoeverre deze waarden in beginsel aanwezig zijn, vaak is hierover vrij weinig bekend.
De jeugdbrandweer kan hiervoor een oplossing bieden!

Anderzijds worden meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweer-gebeuren. Hierdoor leren we de jongeren/de mensen kennen en ‘weten we welk brandweervlees we in de kuip hebben’.
Naast de technische opleiding wordt bij de jeugdbrandweer veel aandacht besteed aan elementaire waarden als samenwerken, elkaar helpen, respect hebben voor een ander, van elkaar leren, etc., gericht op de toekomstige brandweertaak.
Bij de jeugdbrandweer leren de jongeren, meisjes en jongens, precies die waarden, die in de huidige, steeds meer individualistische maatschappij meer en meer ontbreken en/of op de achtergrond geraken.

Bovendien is de jeugd de ideale groep om onze preventieboodschap uit te dragen. Wij zij er nog steeds van overtuigd dat branden en ongevallen vaak kunnen voorkomen worden.

Er wordt eveneens aan sport en spel gedaan om de fysiek wat bij te schaven. De jeugdbrandweer wil met andere woorden een zinvol tijdsverdrijf bieden.
De jeugdbrandweer past perfect in het uitgebreid jeugdaanbod dat de stad Sint-Truiden heeft.
Het gaat hierbij niet enkel om een specifiek jeugdbeleid, ook om een horizontale aanpak over alle beleidsdomeinen heen.
Mijn slogan is en blijft: zolang je jongeren creatief en zinvol kan bezighouden, ‘doen ze ondertussen niets verkeerd’.

Na 10 jaar kunnen we terecht fier zijn op onze jeugdbrandweer. We hebben op dit ogenblik 5 brandweermannen die uit de jeugdbrandweer zijn gekomen om het gewestelijke korps te versterken.
In januari 2008 komen er nog 2 bij.

Wij zijn geslaagd in onze doelstelling van 10 jaar geleden! 

Tags: