Camera’s. En mensen?

 

“Wie mijn politieke activiteiten volgt, onder andere op deze website en via mijn publicaties, weet dat ik een zeer koele minnaar ben van cameragebruik binnen het veiligheidsgebeuren.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Veiligheid blijft voor mij op de eerste plaats een zaak van (politie)mensen, die ondersteund moeten worden met bepaalde technische hulpmiddelen, zoals cameragebruik.

Om mijn stelling nogmaals te onderbouwen vertrek ik van de spijtige moord, die op 17 december 2012 gepleegd is in Sint-Niklaas.(*)”

 

(*)Dodelijke kopstoot na ‘zattemanspraat’ op café”, Het Nieuwsblad, 19 december 2012 

Ludwig Vandenhove: “Mij gaat het hier over het gegeven of al die beelden van die camera’s, die geïnstalleerd worden, ook systematisch bekeken worden.

Mijn antwoord is neen.

 

Neem nu de lokale politiezone Sint-Truiden  – Gingelom – Nieuwerkerken, waar ik nog altijd het nut niet inzie, gezien de veiligheidscijfers, van vaste camera’s te installeren (wel mobiele).

 

Zie ook ’Eerste (mobiele) camera in Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom is een feit!’ van 17 september 2010 en  ‘Mobiele camera’s in Sint-Truiden!’ van 30 augustus 2009 op deze website.

 

De camera’s staan in het politiehuis in dezelfde ruimte waar de operatoren zitten, die de telefoons aannemen.

Zij moeten nu twee taken doen: telefoons aannemen en dispatchen, en camerabeelden bekijken.

Werkten die betrokken personeelsleden dan tot voor twee maanden niet op 100% capaciteit, vermits ze alleen de telefoon deden?

Ik geloof dat niet. Integendeel, die mensen hebben altijd goed hun werk gedaan.

 

Mijn analyse is simpel: meer camera’s plaatsen, die echt functioneel ingeschakeld worden, betekent meer personeel.

De feiten zijn dat heel wat gemeenten en steden en politiezones, die camera’s plaatsen, precies op personeel besparen en dat ook onder andere zo ‘verkopen’ (buiten een verhoging van het subjectief veiligheidsgevoel) aan de bevolking, zoals in de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

Politiemensen zijn duur gezien hun statuut, politiemensen werken geen 24 uur op 24 uur, politiemensen kunnen ziek worden of staken, camera’s niet, etc.

 

In een politiezone, zoals Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, betalen de belastingsbetalers van de drie gemeenten voor het gebruik van deze vaste bewakingscamera’s, terwijl ze alleen op het grondgebied van de stad Sint –Truiden staan.

Van echte solidariteit kan hier niet gesproken worden.

 

Voor mij zou er in België eindelijk eens een studie gemaakt moeten worden over het effect van cameragebruik op de veiligheid (nog steeds niet gebeurd) en op de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van politiemensen en/of ander personeel.

Dit zou een heel ander licht op de zaak werpen.

 

Ik zeg al jaren tegen de politievakbonden dat zij hier meer aandacht zouden moeten aan besteden. Immers, inzet van technische hulpmiddelen betekent, zeker op termijn, minder personeel.

Vakbonden moeten onderhandelen over het statuut (wat bij de politie heel goed is!), maar ook en misschien nog meer over zoveel mogelijke tewerkstelling, zeker in deze moeilijke economische tijden.”

 

Zie ook ‘Verkiezingskoorts (rond overlast)’ van 9 oktober 2012en ‘Zuinig met het gebruik van veiligheidscamera’s’ van 10 juli 2008 op deze website.