Vlaanderen

Cartoon: Neen, niet boksen!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

N-VA

“Alles wordt beter in Vlaanderen met meer autonomie beweert N-VA steeds.
 

In de praktijk is hier nochtans weinig van te merken met N-VA in de federale en de Vlaamse regering!
We hebben nog nooit zoveel problemen gehad.”

Provincieraad overbodig?

“Neen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Maar dan moet de Vlaamse regering eindelijk knopen doorhakken over wat de provincies in de toekomst nog mogen doen en vooral waar ze nog financiële middelen voor krijgen.”

Dierenleed streng aanpakken!

“Als sp.a zijn wij voor een strenge aanpak van dierenleed”, herhalen Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns en gedeputeerde van dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

Parkrangers moeten zekerheid krijgen

"De parkrangers, die via de Regionale Landschappen actief zijn in de natuur in Limburg in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK), moeten zo snel mogelijk jobzekerheid, zeker tot en met 2018, krijgen", zegt gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

Een vierde stiltelabel voor Limburg

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove dient de provincie Limburg samen met de gemeente Voeren officieel een aanvraag in voor het bekomen van het kwaliteitslabel ‘landelijk stiltegebied twee sterren’ voor het stiltegebied Altenbroek .

Verdwijnt de Vlaamse steun voor de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen?

Tijdens de vorige legislatuur van de Vlaamse regering werd beslist om een jaarlijkse projectsubsidie van maximum 50 000 euro toe te kennen voor de verdere uitbouw van 5 provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor het thema duurzame ontwikkeling, twijfelt erg over het verder zetten van de steun en de samenwerking.

Hard optreden tegen dierenmishandeling, maar wie gaat het doen?

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wellen Els Robeyns en gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove stellen luidop deze vraag aan Vlaams minister Ben Weyts.

Onbegrijpelijk van minister Joke Schauvlieghe

"Beslissingen van Vlaams minister van Leefmileu Joke Schauvlieghe (CD&V) zijn voor mij vaak onbegrijpelijk. En de goedkeuring van de aanvraag voor de vestiging van een kippenstal in Binderveld (Nieuwerkerken) is dit zeker", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Neutraliteit, een positieve keuze

Niet de mensen moeten neutraal zijn, wel het kader waarbinnen in onderwijs wordt gewerkt.” – Raymonda Verduyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs [1]

 

“Als product van het vroegere rijksonderwijs ben ik het daar volmondig mee eens”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen