Vlaanderen

‘Natuurbeleid moet meer gestroomlijnd worden’

‘Natuurbeleid moet meer gestroomlijnd worden’ is de titel van een opiniestuk, dat gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove schreef in de weekendeditie van Het Belang van Limburg van 04-01-2014 (HBvL PLUS / Opinie p. 11).

Provincie Limburg neemt waterlopen over

Tijdens de provincieraadszitting van woensdag 18 december 2013 is op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de princiepsbeslissing genomen om het waterlandschap in Limburg te herschikken.

“Ja, ik ben hier blij mee en fier over!”

Dat zegt gedeputeerde voor personeel Ludwig Vandenhove over ‘de beperking’ van de verplichte afdankingen bij de provincie Limburg als gevolg van de plotse forse besparingen op het Provinciefonds vanwege Vlaanderen.

 

Rekening houden met gemeenten

“Ja, ik vind dat hogere bestuursniveaus, zoals de Vlaamse regering of de deputatie, maximaal rekening moeten houden met beslissingen van gemeenten/steden, omdat zij het dichtst bij de burger staan.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

‘Milieu integreren in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid’

Dat was het thema van een studiedag, die op maandag 18 november 2013 georganiseerd werd in het provinciehuis in Hasselt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid in samenwerking met de provincie Limburg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).

DNA

Nog meer camera’s, en bij elke pasgeboren baby en bij iedereen die dit land binnenkomt, DNA-materiaal verzamelen. (1)

 

“Heeft die man nog nooit gehoord van scheiding der machten?
Moest een politicus een gelijkaardige uitspraak doen over de rechterlijke macht, het kot zou te klein zijn.”

 

Procureur-generaal Yves Liégois is de geestelijke vader van repressie doe ontspoort in absurditeit. (2)

 

(1) ‘Neem DNA van pasgeboren baby’s’. Interview Yves Liégois. De Standaard, 16-11-2013, p. 1-16-18.
(2) CAMPS, H. O, mama. De Morgen, 19-11-2013, p.1.

 

Ford

“De werkloze Ford-arbeider in Limburg moet beseffen dat hij beter af is in een systeem waarin hij moet delen met de Walen, dan met De Wever en de N-VA die het geld in de zakken van Voka-ondernemers willen laten verdwijnen.”

 

Jean-Luc Dehaene. ‘Je kunt beter in de ingewanden van eksters turen dan boeken van economisten lezen’. Humo, 27-08-2013, pp 18-21.

 

Arme mensen

“Misschien vinden politici arme mensen electoraal minder interessant? Mag ik ze erop wijzen dat de armen van dit land samen de grootste partij van België kunnen vormen? Er wordt te weinig rekening gehouden met die mensen. Ik maak me daar echt zorgen over.”

 

Jos Geysels. ‘Je kunt beter in de ingewanden van eksters turen dan boeken van economisten lezen’. Humo, 27-08-2013, pp 18-21.

 

Milieuzorg Op School (MOS)-logo’s uitgereikt

Het is weer de periode van de MOS-logo’s.

 

Geen Milieuconvenant 2014-2019

Het kabinet van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse provincies officieel laten weten dat de Samenwerkingsovereenkomst Milieu eind dit jaar afloopt en dat er geen Milieuconvenant 2014-2019 komt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen