Vlaanderen

Leerlingen uit Indië brengen een bezoek aan het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden!

Op vrijdag 23 mei 2008 ontvingen de leerlingen van het 5e en 6e jaar die het keuzevak ‘Politieke en socio-economische actualiteit’ volgen en
Ludwig Vandenhove/> (als leerkracht!) in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden 30 leerlingen en 7 leerkrachten van de Sint-Anthony’s  High School uit Hyderabad Zuid-Indië op uitnodiging van V.Z.W. Perspectief uit Alken.

Sint-Truiden - voetbal, fruit, bomen, bloemen en nu ook Katarakt!

Dit is de titel van een bijdrage over Sint-Truiden, die verschenen is in het tweemaandelijks tijdschrift Groen-magazine in de maand mei.

"Armoedebeleid moet horizontaal zijn!"

Ondanks het feit dat Vlaanderen misschien wel de beste plaats ter wereld is om te leven, neemt de groep, die het minder goed heeft, steeds toe. Het is dan ook belangrijk dat het beleid op alle niveaus hier ‘voldoende’ aandacht voor heeft.

Verbod op neonazistische bijeenkomsten!

De laatste tijd vinden er in Vlaanderen blijkbaar meer en meer bijeenkomsten van, zelfs buitenlandse, extreemrechtse groeperingen plaats.

"Geen beleid!? Moet er nog zand zijn?"

Eigenlijk moeten al diegenen, die blijven beweren dat PAARS (OPEN VLD en sp.a) tijdens de voorbije twee legislaturen in Sint-Truiden geen beleid gevoerd heeft nu ofwel toch eens dringend in eigen boezem kijken, ofwel zijn ze echt ter kwader trouw.

Educatieve projecten rond de Watering!

De Watering van Sint-Truiden heeft de laatste jaren schitterend werk geleverd in de strijd tegen water- en modderoverlast, samen met een aantal omliggende gemeenten en de stad Sint-Truiden, onder andere in het samenwerkingsverband ‘Land en Water’.

Kiezen voor de 0.7-norm!

0,7% van de stedelijke begroting voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking: dat is de beleidsoptie, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich voorgenomen heeft om waar te maken tegen 2012!

Hoe kan een Belgicist nu ineens Flamingant worden?

Het was bijna zo na het debat tussen Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA)-voorzitter Bart De Wever en mijzelf op donderdag 29 mei 2008.
Los van de woorden ‘Belgicist’ en ‘Flamingant’: ik ben geen van beide!

Uitspraak naar aanleiding van de 65-jarige herdenking van de Nazi-Razzia op zondag 25 mei 2008!

De uitdaging bestaat erin dat we gebeurtenissen van zoveel jaren geleden proberen te linken aan actuele situaties.

"De ene gepensioneerde is de andere niet!"

Op 31 juli 2008 gaat René Van Peborgh, jarenlang actief bij de stad Sint-Truiden, eerst als stadsarbeider, later als magazijnier, met pensioen.
Vermits hij nog heel wat verlofdagen heeft was 24 mei 2008 in/> de praktijk zijn laatste werkdag.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen