Vlaanderen

Plofkippen: wat Nederland kan, kunnen wij ook

In Nederland is er een akkoord dat de supermarkten eind 2023 stoppen met de verkoop van plofkippen. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wat Nederland kan, moet in België en Vlaanderen ook kunnen.”

Plofkippen zijn vleeskuikens, die op zes weken tijd worden vetgemest tot twee kilogram.
Ze leven op een zeer beperkte oppervlakte en komen nooit buiten.
Deze aanpak gaat helemaal in tegen het dierenwelzijn.

Aantal meldingen van dierenmishandeling neemt toe

“Dat dierenmishandeling toeneemt, is een slechte zaak.
Dat het aantal meldingen van dierenmisbruik en/of -verwaarlozing toeneemt, is dan weer een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op via een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, aldus Ludwig Vandenhove.

Wie heeft het nu nog niet begrepen?

“Ik heb het over het recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De klimaatverandering is niet meer tegen te houden en beïnvloedt elke regio op aarde. (1) (2) (3)

We zitten er middenin, het moet hier en nu gebeuren.
Hittegolven, bosbranden, droogte, zware tegenval en overstromingen staan ons te wachten voor zover ze er nu nog niet zijn.

Geen pesticiden meer op het spoor

“Spoorwegbeheerder Infrabel blijft giftige stoffen gebruiken om het onkruid langs spoorbermen te verdelgen.  Nochtans heeft Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir mij op een parlementaire vraag in december 2019 reeds geantwoord dat ze Infrabel en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd had de zoektocht naar alternatieven te versnellen en ook breder te voeren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Borgloon en Tongeren: succes

De steden Borgloon en Tongeren hebben deze week aangekondigd te gaan fusioneren. (1)

Ik wens de steden Borgloon en Tongeren veel succes met hun aanstaande fusie.
Dat belet niet dat ik persoonlijk en algemeen een koele minnaar blijf van fusies van gemeenten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Natuur: meer handhaving graag

“Ik blijf erbij: er is veel te weinig handhaving in Vlaanderen qua natuur”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg nog maar eens de meest recente cijfers op via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Congoville: pleidooi voor dekolonisering

Tot en met zondag 3 oktober 2021 loopt in het Middelheimmuseum in Antwerpen (Middelheimlaan 61) het initiatief Congoville.

Vijftien internationale kunstenaars onderzoeken fysieke en mentale koloniale sporen in de hedendaagse maatschappij en op de Middelheimsite.

Hoorzitting nieuwe pachtwetgeving

Op donderdag 15 juli 2021 vond een hoorzitting plaats in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement over de nieuwe pachtwetgeving, die eraan komt.
Titel: ‘Mogelijke denkpistes voor de hervorming van de pachtwetgeving’.
De vergadering vond live plaats in het Vlaams parlement (zaal Jan Van Eyck), dus nog eens (met de auto) naar Brussel in een hevig regenweer, terwijl (hoofdzakelijk) een gedeelte van Wallonië aan het verdrinken was. (1)

Sjoemelen met Coronasteun: ongehoord!

“Zowel de federale, als de Vlaamse regering hebben accuraat en snel gehandeld om de sociaal -economische gevolgen van Covid-19 zo goed mogelijk te counteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is des te erger als we dan nu vaststellen dat er heel wat gesjoemeld wordt met dat overheidsgeld.
Ontoelaatbaar, ongehoord, zelfs misdadig”, foetert Ludwig Vandenhove.

’Genoeg water gepompt uit de grond. Er is beleid nodig.’

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg het aantal meldingen en aanvragen voor grondwaterputten op”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er is de laatste jaren een merkelijke stijging vast te stellen, onder andere voor wat betreft de landbouw- en de veeteeltsector. En dan spreken we nog niet over de illegale boringen.

In het kader van een duurzaam waterbeleid is er dringend een beleid nodig rond het oppompen van water.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen