Vlaanderen

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: graag duidelijkheid!

“Ik vertrouw het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Is de Antwerpse chemiesector via actief lobbyen het dossier naar zijn hand aan het zetten?”

Ik stelde opnieuw een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 25 januari 2022.
Er komt maar geen duidelijkheid en de deadline voor correcte en concrete informatie wordt maar steeds meer vooruit geschoven
.

Limburg heeft geen geld meer tegoed uit Kempische Steenkolenmijnen (KS)-enveloppe

De Limburgse ex-mijnwerkers hebben de laatste twee jaar diverse acties gevoerd met het oog op het verkrijgen van achterstallige pensioenen en het niet moeten betalen van belastingen op dat bedrag van de retroactiviteit.
VOORUIT Limburg steunt hen daarin.

In de rand daarvan beweert de KS-Vriendenkring dat Vlaanderen en Limburg eveneens nog recht op geld zouden hebben uit die federale KS-enveloppe.

Voldoende Coronasteun voor de evenementensector?

De evenementensector ondervindt, net zoals heel wat andere sectoren, zware economische en financiële gevolgen van Covid19.

Omdat ik klachten gekregen heb van een aantal boekingskantoren heb ik opnieuw een schriftelijke vraag gesteld  aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Waarom waren bepaalde maatregelen tijdens de vierde golf restrictiever dan voorheen?”

Minister Bart Somers is akkoord met mij

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de problematiek van de regiovorming in Limburg.

“Op mijn mondelinge vraag van dinsdag 25 januari 2022 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft Bart Somers geantwoord dat hij ook hoopt op een snelle beslissing in dit dossier in het belang van Limburg.

Bart Somers wil niet van wijken weten

De gemeenten Ham en Tessenderlo gaan fusioneren.Omdat zij op vrijdag 31 december 2021 al dan niet beschikten over 30 000 inwoners dreigen zij veel geld - 3 miljoen euro - te verliezen. (1)

In functie van het aantal inwoners neemt de Vlaamse regering een bepaald bedrag aan schuld per inwoner over van gemeenten, die fusioneren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik spreek over gemeenten niet verplichten te fusioneren, maar ze ‘uitkopen’.

Aantal intensieve veehouderijen in 2020 nog toegenomen

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg (1). Ook Het Nieuwsblad schenkt digitaal aandacht aan het thema. (2).

“De bijdragen handelen over het schriftelijk antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van mij aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Puik werk van ANB

“Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft een goede zaak gedaan voor Sint-Truiden en omgeving met de aankoop van het ‘Volmolenbos’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Een gebied van 54 hectaren (ha): dat is goed voor de natuur, het klimaat, de recreatie en de mobiliteit (verbinding tussen Stayen en Nieuw Sint-Truiden).
28 ha zal bos worden. Kortom, een mooi biodiversiteitsproject
. (1)

Hoe zit het met het Agentschap Justitie en Handhaving?

Per zaterdag 1 januari 2022 is het nieuwe Vlaamse Agentschap Justitie en Handhaving officieel van start gegaan.

“Wat is de huidige stand van zaken?
Wanneer zal het nieuwe Agentschap echt operationeel zijn op het terrein?
Hoe zit de samenwerking met de Vlaamse Verbindingsofficier?
Komen er protocollen qua samenwerking met de gemeenten en/of de lokale politiezones?.

Nog steeds meer vergunningen voor grote stallen

“Ik vroeg via een schriftelijke parlementaire vraag het aantal goedgekeurde vergunningen op voor 2020 voor de intensieve veeteelt”, zegt Vlaams  volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ondanks de toenemende stikstofproblematiek is het aantal vergunningen blijven toenemen in 2020.
Ik heb inmiddels de actuele cijfers voor 2021 opgevraagd
.

Het aantal goedgekeurde vergunningen voor grote stallen zit tot en met 2020 nog steeds in stijgende lijn.
Er is een stijging van 24% ten opzichte van 2018 (627 vergunningen in 2018 en 783 in 2020).

Landschapspark Hart van Haspengouw?

“Haspengouw moet ten volle gaan voor de erkenning als Vlaams Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen