Vlaanderen

Wat is dat toch met die bejaardensector?

‘Alleen, vastgebonden in de zetel en besmet met corona’ (1): zorginstelling wordt gesloten door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP).
‘Klachten tegen duurste rusthuis van Limburg’ (2).

Het zijn maar twee titels uit de media van de voorbije dagen”, zegt  Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Is het toeval dat het over commerciële instellingen in de bejaardensector gaat? Neen, wat mij betreft niet.

SERV geeft mij gelijk!

“De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) volgt mij met hun advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Heroverweeg de terugtrekking van Vlaanderen uit UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, voor klachten over discriminatie”, stelt de SERV. (1)

“Ik heb dat gezegd vanaf de bekendmaking van die intentie in het huidig Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Limburg één regio: logische beslissing!

De Vlaamse regering heeft eindelijk beslist over de regiovorming in Vlaanderen.
Het belangrijkste is dat Limburg één regio blijft. (1)

"De Vlaamse regering heeft de enige logische beslissing genomen: Limburg behouden als één regio", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"VOORUIT Limburg en ikzelf zijn tevreden.

Gezond fruit op school

“ ‘De ideale wereld’ in de strijd tegen lege brooddozen is iedere dag voldoende en gezond eten voor elk kind op school. Maar iedere dag voor elk kind een gezond stuk fruit op school zou al een flinke vooruitgang zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

PFAS en PFOS: het vervolg

Na de milieuproblemen van 3M in en rondom Zwijndrecht is er in Vlaanderen een globaal debat op gang gekomen rond de vervuiling met Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS).

Inwoners en betrokkenen uit regio’s waar er mogelijk PFAS en/of PFOS-vervuiling is, maken zich zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En terecht.

Medische controle in de fruitsector: voor iedereen gelijk

Uit cijfers blijkt dat er heel wat arbeidsongevallen zijn in de land -en tuinbouwsector. Bovendien zou het niet zo goed gesteld zijn met de opvolging van de werkomstandigheden en -omgevingen van vooral tijdelijke en/of buitenlandse arbeidskrachten.

“Dat geldt evenzeer voor de fruitsector in de regio Haspengouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans vallen zij onder dezelfde welzijnswetgeving als het ander - continue en/of Belgische - personeel.

Schade aan woningen door waterwinning: nog geen duidelijkheid

De omwonenden van de waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers) worden (nog altijd) geconfronteerd met de gevolgen ervan, onder andere aan hun huizen.

Ik heb hier al enkele keren Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over ondervraagd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 1 februari 2022 heb ik dat opnieuw gedaan.

Nog een lange weg af te leggen

“Ik heb het over het overtuigen van de consument om meer eco, bio en fairtrade, kortom duurzame voeding, te kopen. De duurdere prijzen blijven echter een doorslaggevende rol spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt nog maar eens uit een grootschalig Belgisch-Brits onderzoek
Als het er echt op aankomt, blijft het de prijs, die bepaalt wat we kopen
. (1)

Waar blijft het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025?

Decretaal is vastgelegd dat elke nieuwe Vlaamse regering bij het aantreden een nieuw Ouderenbeleidsplan moet opstellen.
Het plan voor de periode 2020-2025 is er nog altijd niet.

Slecht werk van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “We zijn immers ondertussen halfweg deze legislatuur.

“Limburg moet krijgen waar het recht op heeft”

Dat laat VOORUIT Limburg via Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove weten in een persbericht.

Er moet duidelijkheid komen of Vlaanderen en Limburg al dan niet nog geld tegoed hebben uit de federale Kempische Steenkolenmijnen (KS)- enveloppe”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen