Vlaanderen

Kind en Taal vzw dan toch gered

“De aanhouder wint”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het was de derde keer op korte tijd dat ik een mondelinge vraag stelde in het Vlaams parlement met betrekking tot het project van Kind en Taal vzw.

Kind en Taal vzw is een belangrijk project tegen de kansarmoede in Limburg.
Het biedt een mogelijke oplossing voor de taalachterstand van een bepaalde groep kinderen in Limburg, die consequenties kan hebben in hun schoolloopbaan.
Het dossier gaat zowel over onderwijs, als over welzijn.

Bijtincidenten honden: eerder baas verantwoordelijk dan hond

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 11 januari 2023 was er een actuele vraag over het recent bijtincident met een peuter van 1,5 jaar in Ledegem.

“Een spijtige situatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het kind heeft bijna een beentje en een armpje verloren en was een tijd in levensgevaar. 

Natuurbeleid in gemeenten: kan niet streng genoeg zijn

Momenteel is er een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering in verband met een uniforme regeling voor de vergunningsplicht inzake natuurbeleid in de gemeenten.

Elektronisch toezicht

“Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektronisch toezicht bij bestraffingen als gevolg van bepaalde, welomschreven misdaden. Zo wordt onder andere de overbevolking in de gevangenissen aangepakt en wordt getracht om de mogelijke negatieve gevolgen van gevangenisstraffen te beperken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vergroening speelplaatsen scholen

“Het is als politicus altijd fijn als ideeën overgenomen worden en projecten verdergezet worden door andere collega’s, al dan niet op andere niveaus”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat betekent dat je goed werk geleverd hebt.

Nemen we nu bijvoorbeeld het project van de vergroening van speelplaatsen.

‘Het verhaal van Vlaanderen’

Op zondag 1 januari 2023, misschien een beetje een symbolische datum, is de eerste aflevering van de nieuwe serie ‘Het verhaal van Vlaanderen’ uitgezonden op Eén van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT).

“Niet zo bijzonder, ware het niet dat de Vlaamse regering - lees de N-VA - in feite opdrachtgever is voor deze serie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien gaat het om één van de duurste producties, die ooit te zien was op de VRT.

‘Rotte’ appartementen: Ludwig Vandenhove ondervraagt minister

“Ik vind dat Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele ‘de krotbelasting’ voor de appartementen van de residentie Platanus in Sint-Truiden moet herbekijken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hij is zowel bevoegd voor Wonen Vlaanderen, die de inventaris opgemaakt heeft, als voor de Vlaamse Belastingdienst, die de heffing doen.

Strengere wetgeving en straffen voor broodfok

“Ik heb daar al diverse malen op aangedrongen bij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op vrijdag 23 december 2022 was het andermaal prijs in Oudsbergen en niet de eerste keer en op dinsdag 27 december 2022 in Lubbeek. (1)

Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

Limburgs cultuurbeleid: blijft een zorgenkind

“Ik blijf vinden dat Limburg benadeeld wordt vanuit Vlaanderen als het over cultuurbeleid en culturele subsidies gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zijn als Limburgers veel te braaf.

Kunstenhuis Z33 is ‘opgevist’ in de tweede subsidieronde.
Een goede zaak, maar toch stelt het mij niet helemaal gerust
.

Bij de ontslagen bij Z33 zijn er heel wat voormalige personeelsleden van de provincie Limburg toen cultuur nog een provinciale bevoegdheid was.
Is dat toeval of is dat een bewuste keuze?

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen