Vlaanderen

Niet meer bouwen in watergevoelig gebied: en de compensaties?

“Akkoord dat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir hard wil optreden tegen bouwplannen in deels of volledig overstromingsgevoelig gebied”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Bouwlustigen in die gebieden moeten tegen wateroverlast en misschien zelfs een beetje tegen zichzelf beschermd worden.

Rioleringen: nog werk aan de winkel!

Wateroverlast, samen met droogte - keerzijden van dezelfde medaille -, zijn steeds toenemende problemen.
De huidige zomerperiode heeft weer maar eens bewezen hoe dichtbij en actueel wateroverlast is.

De aanleg van rioleringen - of het gebrek eraan - en/of het al dan niet een gescheiden systeem is, zijn belangrijke elementen, die samenhangen met eventuele wateroverlast.
Ik heb er al een aantal vragen over gesteld in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Biostrades

“Ik steun het voorstel van vzw Vlaams Bijeninstituut voor meer ‘biostrades’. (1)
De bedoeling is dat meer gemeenten en steden aangesloten bloemenstroken aanleggen ten gunste van wilde bijensoorten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De vzw Bijeninstituut is een organisatie van imkers en bijenliefhebbers.

Stad Sint-Truiden geeft oud stort in Melveren niet door als mogelijke plaats voor PFOS-vervuiling

“Alle Vlaamse gemeenten moesten een lijst doorgeven aan Vlaanderen met locaties met mogelijke Perfluoroctaansulfonzuur ( PFOS)-vervuiling.
Raar dat het oude stort in Melveren daar niet tussen staat ondanks de uitdrukkelijke vraag van Groen en VOORUIT tijdens de laatste gemeenteraad in juni”, zegt VOORUIT gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Steeds minder statutaire ambtenaren bij de Vlaamse overheid?

“Gezien de onduidelijkheid hieromtrent, heb ik een schriftelijke vraag om uitleg gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Strengere straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd om dierenbeulen strenger aan te pakken.
“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Slachtofferhulp meer coördineren

“Bij slachtofferhulp moeten de slachtoffers altijd voorop staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik zei dit al naar aanleiding van een parlementaire vraag op dinsdag 9 februari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.”

Ludwig Vandenhove herhaalt dit nu over een bevraging, die Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wil organiseren bij slachtoffers, advocaten en magistraten over hoe het slachtofferonthaal kan verbeteren.

Geen subsidies meer voor geloofsovertuigingen?

Dat is alleszins wat mijn liberale collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers Jean-Jacques De Gucht en Maurits Vande Reyde voorstellen voor de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken.

Gemeenten moeten de tekorten van de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken financieren.

In 2020 ging dat om en bij de 127 miljoen euro voor gans Vlaanderen. (1)

Meer aandacht voor milieu- en natuurovertredingen

“Er zou meer aandacht moeten zijn voor milieu- en natuurovertredingen”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en de gemeenten en de politiezones.

Echte relance of promotiestunt?

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigt een economische en maatschappelijke relance voor Vlaanderen aan na Corona. (1) (2) (3)

Is het een echte relance of is het eerder een promotiestunt?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen