Vlaanderen

Banken en Covid19: schandalig!

De eerstelijnszones, die instaan voor de organisatie van de vaccinaties tegen Corona, krijgen subsidies van de Vlaamse overheid om deze opdracht te vervullen. (1) Maar wat blijkt: de eerstelijnszones moeten bij de meeste banken intresten betalen als ze dat (weinige) geld op een bankrekening plaatsen in afwachting dat ze het moeten uitgeven.

Meer bos!

“In de strijd tegen de klimaatopwarming is het belangrijk dat er zoveel mogelijk bomen worden geplant, maar  vooral dat er bossen worden aangelegd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De doelstelling van de huidige Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld is om tegen 2024, het einde van deze legislatuur, 4 000 hectaren (ha) bos aan te planten.
Op dit ogenblik is er slechts 333 ha aangeplant, zelfs niet 1/10de van het vooropgestelde doel
.

Hoe zou het met het Ouderenrechtencommissariaat zijn?

“Niet goed”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Voor alle duidelijkheid: zulke organisatie bestaat (nog) niet in Vlaanderen.

Hoe meer korte keten, hoe beter

“Hoe meer land- en tuinbouwproducten er rechtstreeks gekocht kunnen worden bij lokale producenten, hoe beter”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een ander landbouwbeleid is nodig

“Dat heb ik nog maar eens herhaald tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams parlement op donderdag 23 december 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ondertussen was het inderdaad donderdagnacht of -morgen, zoals u wil, geworden, hoewel de vergadering begonnen was op woensdag 22 december 2021 om 9 uur ’s morgens.

Gemeenschapsdienst voor werklozen: (on)nuttig?

De Vlaamse regering is opnieuw op de proppen gekomen met het voorstel om een gemeenschapsdienst in te voeren voor werklozen.
Wie langer dan twee jaar zonder baan zit, zou een gemeenschapsdienst opgelegd kunnen krijgen. (1)

‘Vlaams UNIA’: wat een onzin!

De Vlaamse regering wil absoluut doorzetten met de oprichting van een ‘Vlaams UNIA’.
Het staat in het regeerakkoord op expliciete vraag van de N-VA.

UNIA, het Inter Federaal Gelijke Kansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling, die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in België (1)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“UNIA is de opvolger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), ook wel het Centrum Leman genoemd naar de eerste directeur Johan Leman.

Oudere werklozen ‘slecht behandeld’

Werknemers, die in het systeem van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, stappen, krijgen vaker wel dan niet te maken met ‘slechte informatie, onaangepast werkaanbod en vernederende bezigheidstherapie’. (1)

Ik wist dat al uit persoonlijke ervaringen van een aantal personen, maar nu wordt het ook bevestigd door een enquête van het Vlaams Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT wil een verbod op lijmvallen

“Lijmvallen moeten verboden worden omwille van het dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De betrokken gevangen dieren ervaren extreme stress.

Dienstenchequebedrijven: huishoudpersoneel mag niet de dupe worden

Er zijn problemen binnen de sector van de dienstenschequebedrijven.

De werknemers stellen (terecht) dat ze te weinig verdienen en/of dat ze hun gemaakte onkosten niet of onvoldoende terugbetaald krijgen. De werkgevers echter zeggen dat ze te weinig winsten maken om te kunnen tegemoet te komen aan betere arbeidsvoorwaarden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een echte patstelling, waarvan het personeel, die nu al werken aan de laagste lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, opnieuw het slachtoffer dreigt te worden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen