Limburg

Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)-Zepperen krijgt nieuwe lokalen!

Sinds de verhuis van de vrije basisschool in Zepperen van de Eynestraat naar de Kasteelstraat (‘t Blavierke) liggen deze gebouwen leeg.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) komt met aangepast, uitgebreid winterplan!

“Gezien de zware sneeuwval in het eerste gedeelte van de winter 2010 - 2011 en rekening houdend met de beschikbare voorraad van zout, zowel in 2009, als in 2010, is het aangewezen om bij de opmaak van de begroting 2011 van de stad Sint-Truiden rekening te houden met een aantal extra maatregelen.”, aldus schepen van stadswerkhuizen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.
“In de begroting 2011 zullen hier de nodige middelen moeten voor uitgetrokken worden.”

We konden weer rekenen op de Ahmadiyya gemeenschap!

Al voor de 6e keer op rij kon de stad Sint-Truiden op de Ahmadiyya gemeenschap rekenen om op nieuwjaarsdag zwerfvuil op te ruimen.

3000 kinderwensen!

Kinderen hebben altijd iets te vertellen vanuit hun eenvoud en oprecht gevoel.
Hun verhalen weerspiegelen dikwijls hun onmiddellijke leefwerelden.

Buurtcomités tegen ijzel en sneeuw!

“We zullen moeten wennen aan dit soort strenge winters en inventief moeten zijn in de ijzel- en sneeuwbestrijding.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Afscheid van een ‘brok’ PAARS!

Dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het officieel afscheid van Bert Bamps als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-voorzitter van Sint-Truiden.

NMBS moet dienstverlening aan de reiziger vooropstellen!

“Als burgemeester van Sint-Truiden stel ik mij andermaal vragen bij de manier waarop de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep technische problemen als gevolg van de winterkoude aanpakt.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Internationale Dag Handicap op vrijdag 3 december 2010

Op vrijdag 3 december 2010 ondertekende burgemeester
Ludwig Vandenhove, samen met een aantal andere Limburgse burgemeesters en schepenen, in het cultuurcentrum in Hasselt het engagementscharter naar aanleiding van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Stedelijke jeugddienst ‘Ambassadeur van het luisteren’!

Sint-Truiden heeft als eerste Vlaamse stad de titel ‘Ambassadeur van het luisteren’ gekregen van de Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg