Internationaal

Acties

“Het volstaat niet meer om te praten, te analyseren, nog meer studiedagen te organiseren over de achterstand van Limburgse jongeren op het vlak van onderwijs en tewerkstellingsmogelijkheden.”, zegt Ludwig Vandenhove.

De tijd voor concrete acties is aangebroken.
Anders moeten we niet verbaasd zijn dat we in Limburg binnen enkele jaren af te rekenen krijgen met Franse, Engelse of Zweedse toestanden, waarin de jongeren deze situatie niet meer langer nemen en aanvaarden.”

Gevaarlijk

"Ik vind sommige stromingen in onze politiek echt gevaarlijk. Als we handel willen drijven met de rest van de wereld zullen we onze blik toch wat moeten verruimen.
...
Waar is in godsnaam ons venster op de wereld naartoe?"

 

Dominique Deruddere in Het Belang van Limburg, HBvLPLUS, Het Hoogste Woord, 8 en 9 juni 2013, p.8-9-10

Dag van de Buren in Zepperen (Sint-Truiden)

Het buurtcomité van de d’Oyestraat in Zepperen (Sint-Truiden) pakte vrijdag 31 mei 2013 in het kader van Dag van de Buren uit met een originele activiteit.

De neoliberale waanzin

"Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld. ...
We mogen dat allemaal doen om de heel eenvoudige reden dat al die zaken geen enkel belang meer hebben - een dergelijke vrijheid berust op onverschilligheid."

 

Verhaege, P. (2012) De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiënt en ... gestoord. VUBPRESS, p.39

Coöperatieve idee is van iedereen

“De coöperatieve gedachte is van iedereen en ik kan alleen maar toejuichen dat zoveel mogelijk instanties, zelfs werkgeversorganisaties, overwegen om in die richting initiatieven te nemen.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Amerikaans econoom Jeremy Rifkin bezoekt Limburg

Op maandag 21 april en dinsdag 22 april 2013 heeft de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin, op uitnodiging van gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove, een bezoek gebracht aan de provincie Limburg.

Milieuvergunning nertsenkwekerij Bocholt geweigerd

De Limburgse deputatie heeft, op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, een milieuvergunning geweigerd voor het hernieuwen en omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij in Bocholt.
Het negatieve standpunt van Ludwig Vandenhove was al lang bekend, de deputatie heeft hem hierin nu unaniem gevolgd tijdens de vergadering van donderdag 28 maart 2013.

Revolutie

“Voor het kapitalisme zou het goed zijn als er weer eens echte revolutionairen opstonden, als er weer een reëel alternatief de kop op zou steken.
Gebrek aan competitie is dodelijk.”

Arnon Grünberg in Humo, 19 maart 2013, p.52

Earth Hour

“We moeten de begrippen duurzaam beleid, CO2-neutraliteit, etc. in de Dorpsstraat brengen bij de gewone burger.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Alle initiatieven moeten hiertoe gebruikt worden, zoals Earth Hour op zaterdag 23 maart 2013.
Ik roep iedereen op om de boodschap te verspreiden en hieraan deel te nemen.”

Boom voor slachtoffers busongeluk in Zwitserland

“Vorig jaar is er symbolisch  een boom geplant in het stadspark van Sint-Truiden voor de slachtoffers van het busongeval in Sierre (Zwitserland) door toenmalig schepen Filip Moers en mezelf als toenmalig burgemeester.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal