Brief naar Joëlle Milquet en Maggie De Block

Burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove heeft een brief gestuurd naar minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block in verband met het ‘opsporen’ van uitgeprocedeerden uit het asielcentrum (Fedasil) in Bevingen (Sint-Truiden) en/of uit private woningen.

“Dit is een taak van de federale politie en niet van de lokale politie.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Wij nemen als stad en als politiezone al genoeg onze verantwoordelijkheid op. Het kan niet zijn dat de belastingsbetalers van Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden hier ook nog eens zouden voor moeten opdraaien.”

Hieronder vindt u de integrale brief.

Geachte mevrouw

Een afvaardiging van de Dienst VreemdelingenZaken (DVZ) heeft, samen met de directeur van het asielcentrum in Sint-Truiden, afhangende van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil), een vergadering gehad met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op maandag 24 september 2012 om een toelichting te geven over het project SEFOR.

De bedoeling zou zijn dat DVZ 4 dagen voor afloop van de proceduretermijn (van 30 dagen) een betrokkene uitgeprocedeerde asielzoeker schriftelijk contacteert met vraag om zich bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken aan te melden.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zou deze personen dan moeten overbrengen (al dan niet na uithaling?) naar het gesloten centrum in Vottem.
DVZ heeft er momenteel geen zicht op om hoeveel personen dit concreet zou gaan.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan op basis van deze vage gegevens geen capaciteit voorzien voor deze opdracht, los van het evidente feit dat hierdoor andere taken van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zouden in het gedrang komen.

Noch de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) en de Adviesraad Burgemeesters, noch de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn hierover geconsulteerd.

DVZ zou ons een concreet voorstel (protocol) overmaken om deze aangelegenheid praktisch te regelen.
Tot op heden heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken deze informatie niet gekregen.

Als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vraag ik dat de federale overheid instaat voor deze taak van begeleiding en het wegbrengen van uitgeprocedeerden.
Voor mij is dit geen taak voor de lokale politie maar wel voor de federale politie.
Het kan niet dat een stad zoals Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken hun verantwoordelijkheid blijven opnemen op het vlak van de opvang van asielzoekers - zeker ten opzichte van heel wat andere gemeenten en steden - en dan nog maar altijd meer belast worden.

Het asielcentrum van Sint-Truiden beschikt volgens onze laatste informatie over een capaciteit van 498 personen, hiervan kunnen tot 75 plaatsen worden voorbehouden voor uitgeprocedeerde personen.
Tel hier nog de uitgeprocedeerden bij in de private woningen bij indien het federale niveau beslist om een actief opsporingsbeleid te gaan voeren naar uitgeprocedeerden.

In het kader van de werkzaamheden voor Fedasil kon de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het verleden beschikken over twee inspecteurs.
Voor deze opdracht waren deze twee inspecteurs in ons korps afgedeeld vanuit de federale politie van 1 januari 2008 tot en met 30 april 2011.

Mijn vraag is dan ook: ofwel krijgt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwkerken opnieuw inspecteurs afgedeeld voor deze opdracht, ofwel wordt dit werk expliciet en uitsluitend gedaan door de federale politie.

Ik hoop spoedig nieuws van u te mogen vernemen en ben graag bereid hieromtrent overleg te plegen.

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en politieraad lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Zie onder andere ook de tekst “De stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen genoeg!” van 20 oktober 2012.