Boycot van Olympische Spelen in China?

“Er moet minstens een signaal komen vanuit de Chinese overheid dat er concreet iets aan het probleem van de mensenrechten gedaan wordt”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove heeft ook officieel gereageerd bij het Internationaal Olympisch Comité.

 

Hieronder vindt u zijn reactie.

 

“Ik wil mij graag aansluiten bij diegenen, die de mening toegedaan zijn dat deze Olympische Spelen zo maar niet kunnen plaatsvinden in China zonder dat er hierrond het nodige protest plaatsvindt en/of de nodige acties gebeuren.
De bedoeling van deze acties en het protest moet precies zijn dat China wel meer aandacht gaat hebben voor de mensenrechten.

 

Ik ben het ook niet eens met de officiële stellinginname dat het hier over sport gaat en niet over politiek.
Met de commercialisering en de professionalisering van de sport, is het tijdperk lang voorbij dat de Olympische Spelen enkel nog rond idealen draaien en kunnen voorbijgaan aan de dagelijkse politieke realiteit.

 

 

Ik vind dan ook als burger, maar ook als politicus dat het Belgisch Olympisch Comité en het Internationaal Olympisch Comité signalen moeten geven.

 

 

Uiteraard ben ik ter beschikking om over deze aangelegenheid van gedachten te wisselen.”