Borgloon en Tongeren: succes

De steden Borgloon en Tongeren hebben deze week aangekondigd te gaan fusioneren. (1)

Ik wens de steden Borgloon en Tongeren veel succes met hun aanstaande fusie.
Dat belet niet dat ik persoonlijk en algemeen een koele minnaar blijf van fusies van gemeenten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De autonomie van gemeenten is heilig voor mij. Ik respecteer dan ook de aanstaande beslissingen van de gemeenteraden van Borgloon en Tongeren om te fusioneren.
Dat belet mij niet om te blijven pleiten om de mening van de burgers te vragen -bijvoorbeeld via referenda- vooraleer tot een zulke fundamentele beslissing over te gaan.
Vlaanderen zou op dat vlak een decretaal initiatief moeten nemen.
Ik spiegel mij daarbij aan de procedure voor een grondwetsherziening: eerst de burgers, de kiezers raadplegen voor de effectieve wijziging kan doorgaan. 

Maar Vlaanderen doet dat niet.
De visie van de vorige en de huidige Vlaamse regering – van dezelfde samenstelling, N-VA, CD&V en Open Vld- is dat er best minder en grotere gemeenten zijn.
Vlaanderen legt -nog niet?- verplichte fusies op, maar stimuleert gemeenten wel met een schuldovername. Een mooie beloning dus, maar je kan het eveneens beschouwen als de gemeenten ‘uitkopen’. Het is dan wel geen verplichting, maar toch.

Fusies zijn altijd politiek ingegeven, wie dat niet toegeeft, is niet eerlijk.
Vanuit VOORUIT denk ik dat deze fusie ons politiek goed uitkomt. Vandaar dat ik, buiten de autonomie respecterend van Borgloon en Tongeren, deze fusie steun.

Een grote politieke bekommernis voor mij is de betrokkenheid van de burger bij die politiek. Daarom ben ik ook ‘een politieker tussen de mensen’.
Dat is in feite de echte reden waarom ik een koele minnaar ben en blijf van fusies.
Het zal een grote uitdaging zijn voor de politici van Borgloon en Tongeren om de (kerk)dorpen en de buurten en wijken actief te (blijven) betrekken bij het bestuur. Bovendien komen fusies er nu precies bovenop in een periode dat het algemeen vertrouwen van de burger in de politiek erg laag is.

Is een fusie goedkoper voor de burger en verbetert de dienstverlening?
Wie ben ik om daarop te antwoorden?
Er zijn evenveel internationale studies die op beide vragen positief antwoorden als dat er zijn, die er negatief over oordelen.
Net zoals bij andere fusies, zal de toekomst dat moeten uitwijzen.

Journalisten stellen mij naar aanleiding van deze fusieplannen een hypothetische vraag.
Stel dat jij nog burgemeester in Sint-Truiden was: zou je andere gemeenten, bijvoorbeeld Gingelom of Nieuwerkerken, proberen te overhalen voor een fusie.
Mijn antwoord is kort: NEEN.
Ik blijf consequent: ik ben voor een meer doorgedreven samenwerking tussen gemeenten, maar voor het behoud van hun politieke autonomie.  En vermits elke fusie politiek is: laat Gingelom met een absolute VOORUIT meerderheid maar zolang mogelijk autonoom blijven.”