Boetefonds voor het opruimen van drugslabo’s en -dumpingen

“In vind dat een goed idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu draait de overheid op voor deze kosten.
Laten we de rollen maar omdraaien en de drugsveroordeelden aanspreken. Maar om ze te kunnen veroordelen, moeten ze natuurlijk bekend zijn
.

Illegale drugslabo’s en -dumpingen zijn niet enkel een crimineel probleem, maar ook een afval- en milieuprobleem.
Federale en gewestelijke overheden moeten samenwerken om de financiële middelen uit dit illegale circuit zoveel mogelijk in te zetten voor preventie, de begeleiding van slachtoffers en de sanering van gebieden, waar de chemische restproducten van drugslabo’s worden gedumpt.

Ik stelde er een vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 11 mei 2021.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)