Boeren verdienen eerlijke prijzen

Landbouwers hebben vaak een slechte positie in de voedselvoorzieningsketen, waardoor ze geen goede prijzen krijgen voor hun producten.

De Europese richtlijn 2019/633 moet kleine producenten van landbouwproducten beschermen tegen de macht van grote inkoopkantoren en supermarkten.

Hoe gaan België en Vlaanderen om met de omzetting van deze richtlijn en de concrete toepassing ervan?, vroeg ik aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 23 juni 2021.
“Zal de nodige monitoring gebeuren?”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1) Vermits collega Joris Nachtergaele (N-VA) een bijna gelijkaardige vraag had, wordt uitzonderlijk ook zijn tussenkomst hieronder weergegeven, zodat het mogelijk is kennis te nemen van  de volledige vraag en het volledige antwoord.