Bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw

De bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw. Bovendien kan die kwaliteit een rol spelen in het beleid tegen CO2.

De Europese Unie (EU) heeft er een heel beleid rond uitgewerkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 17 november 2021 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid hoe Vlaanderen denkt in te spelen op deze Europese plannen.

Ontgoochelend in dat verband is alleszins weer dat minister Hilde Crevits geen enkele verplichting wil opleggen aan de landbouwsector.
Het zal enkel gaan om vrijwilligheid. Ondertussen weten we nochtans qua CO2-aanpak dat dat meestal weinig oplevert.
De minister antwoordde dat het zogeheten bodempaspoort zeker niet verplicht zal worden.
Voor haar past dit binnen ‘het heilige principe’ van de teeltvrijheid.

De EU heeft vooropgesteld dat tegen 2030 minstens 75% van alle bodems gezond moet zijn voor mensen, voedsel, natuur en klimaat. En Vlaanderen?
Het antwoord van de minister zegt alles: “Ik pin mij niet vast op een bepaald percentage, hoe meer bodems, hoe beter.”

Hieronder vindt u de mondelinge tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Crevits. (1)