Bioweek

Bioforum Vlaanderen vzw organiseert vanaf vrijdag 5 juni 2015 gedurende 10 dagen de Bioweek.

De opening van de Bioweek vond plaats in de Abdijsite Herckenrode in Hasselt (Zolderse Kiezel 220 in Kuringen).
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Ludwig Vandenhove: "De Bioweek is een goede gelegenheid om de burger te wijzen op  de voordelen van biolandbouw. Maar het mag daar niet toe beperkt blijven.
We moeten zoeken naar permanente mogelijkheden om de bevolking daarvan bewust te maken zonder altijd 'met het vingertje' omhoog te staan.
Wat is daartoe het best? Zorgen dat er lekkere producten voortgebracht worden.

Samen met collega van landbouw Inge Moors (CD&V) zetten wij als provincie Limburg sterk in op biolandbouw. Biolandbouw is onder andere een actiepunt in het Limburgs klimaatplan.

Zolang er niets verandert aan ons economisch systeem, zal biolandbouw het moeilijk hebben.
Waarom verbiedt de Europese Unie (EU) niet consequent het gebruik van bepaalde pesticiden gezien de CO2-problematiek en de klimaatneutraliteit?
Waarom worden dit soort situaties (de maatschappelijke gevolgen op lange termijn) niet mee verrekend in een nieuwe prijszetting?".

Waarom niet enkel bioproducten voorzien in de cafetaria van het provinciehuis vroeg televisiepresentatrice Frieda Van Wijck aan Ludwig Vandenhove.
"Neen", zei Ludwig Vandenhove. "We moeten mensen ook een zekere (keuze)vrijheid laten.
Dat blijft voor mij een uitganspunt van  de politiek en bij  de organisatie van onze maatschappij.
Hetzelfde geldt voor diervriendelijk geproduceerde producten."
Zie onder andere Foie gras van menu geschrapt van 19-12-2014 op deze website.

En uw eigen voedingsgedrag was de volgende vraag?
"Kan veel beter", zei Ludwig Vandenhove. "Maar mijn echtgenote Sonja zorgt er wel voor dat dat er thuis regelmatig biologische voeding aan de orde is." 

"Wat erg opvalt, is dat tijdens de Bioweek alle grootwarenhuizen specifiek bioproducten aanprijzen en anders niet", besluit Ludwig Vandenhove.
"Ja, ook op dat vlak slaat de commercialisering toe."

Zie www.bioweek.be en www.bioforumvlaanderen.be/nl/bioweek.

Zie onder andere Bioweek start in stijl op de abdijsite Herkenrode. www.vilt.be, 07-06-2015.

Zie ook Bioweek van 24-06-2014 en Bioboer Jos Declercq in beeld van 12-06-2013 op deze website.