Biodiversiteitssubsidies

"Limburg moet blijven verder werken aan de biodiversiteit -behoud en herstel- met kleine en grote projecten", zegt aftredend gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Op mijn voorstel heeft de Limburgse deputatie op donderdag 8 november 2018 zeven lokale dossiers goedgekeurd.

Het gaat om een jaarlijks bedrag van 110 000 euro.

De projecten starten in januari 2019 en lopen tot juni 2020."

Hieronder vindt u het persbericht.

Provincie Limburg ondersteunt 7 projecten die de Limburgse natuur ten goede komen

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 8 november 2018 zeven lokale projecten die uitvoering geven aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in Limburg.  
“We maken jaarlijks 110 000 euro vrij om natuur- en milieuverenigingen te ondersteunen in de uitvoering van lokale projecten. De projecten starten in januari 2019 en lopen tot juni 2020”, aldus Ludwig Vandenhove.  

De 7 projecten die in 2018 een subsidie ontvangen zijn:

Natuurpunt Borgloon zal in samenwerking met de stad Borgloon herstelmaatregelen uitvoeren in de vallei van de Herk, ter verbetering van de habitatvereisten voor de kamsalamander en ander watergebonden fauna en flora.

Met het project “verbinding voor de eikelmuizen” wil de gemeente Heers in samenwerking met Natuurpunt en regionaal landschap Haspengouw Voeren het leefgebied van de uiterst zeldzame eikelmuis verbeteren en populaties met elkaar verbinden.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zal met het project “kamsalamanderbolwerk tussen Herk en Mombeek” de toekomst van de kamsalamander veilig stellen door inrichting en uitbreiding van geschikte habitats in landbouwgebied, waaronder herstel van bestaande poelen en aanleg van nieuwe poelen.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen zal op het domein Bovy in Bolderberg ingrepen uitvoeren rond de vijver en de watertoevoer om het leefgebied van verschillende bedreigde diersoorten te verbeteren, waaronder de boomkikker.

Natuurpunt Studie ontvangt twee projectsubsidies. Een eerste project zal het voorkomen, habitatvereisten van de iepen- en sleedoornpage in zuidoost Limburg bestuderen met als doel maatregelen uit te werken in het behoud van deze relatief onbekende vlindersoort. Het tweede project zal het belang van Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen onderzoeken.

Tot slot zal Bos+ in samenwerking met Limburg.net en stad Dilsen-Stokkem in de omgeving van het kasteel Sipernau een bos aanplanten en beheerwerken uitvoeren ten gunste van de habitatvereisten voor de boomkikker en aanverwante watergebonden soorten.

Zie ook 'De Haltetuin' bij de KIDS van 27-09-2017 en  Biodiversiteitssubsidies voor negen bijenprojecten van 02-08-2016 op deze website.

Tags: