Betrapt (met een camera)...

“Dat zal het worden na de beslissing van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 17 februari 2020”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur wil nu, na het politioneel inschakelen ervan,  de camera’s gaan gebruiken tegen alle mogelijke vormen van overlast en in het kader van vlotte doorgang en mobiliteitskwesties. Bovendien zullen vanaf nu politiemensen beschikken over body camera’s (cams).(1)

Sint-Truiden is altijd een veilige stad geweest.
Alle cijfers bevestigen dat, bekijk de tijdreeks maar eens over de laatste 10 of 15 jaar, ook als er nog geen politiecamera's stonden.

Wij hebben als sp.a Sint-Truiden altijd al gezegd dat wij een andere visie hebben op de (on)veiligheidsdiscussie in Sint-Truiden dan de vorige en de huidige meerderheid. Ja, gemeentepolitiek mag, neen moet (eveneens) ideologisch zijn.
Wij geloven dat veiligheid vooral een kwestie van MENSEN is, niet van camera’s.
Sint-Truiden staat al heel vol camera's, wij vinden dat erg.

Wij hebben toen al altijd gezegd dat het schieten is met een mug op een olifant.  Maar nu geldt dat zeker, want nu gaan ze ook nog eens ingeschakeld worden door het stadsbestuur tegen allerlei vormen van overlast, zoals zwerfvuil, het handhaven de openbare orde, alle inbreuken, waar Gemeentelijke Administratieve Boetes (GAS) voor gelden, het controleren van volkstoeloop bij evenementen, verkeersgerelateerde overlast en/of het aansturen van verkeers- en parkeermanagement.
Het gaat processen-verbaal regenen!

De uitdaging voor een lokale overheid is het openbaar domein in handen te houden via MENSEN, camera's en andere technische instrumenten mogen hoogstens een hulpmiddel zijn.
Meer(politie)personeel, verhoogd politietoezicht, gemeenschapswachten, de buurt vragen een oogje in het zeil te houden, kortom blauw en mensen op straat. Maar deze meerderheid heeft daar geen oren naar.
Overal camera’s zetten, is toegeven dat de stad en de lokale politie de situatie niet meer onder controle hebben.

Binnenkort kan je je niet meer verplaatsen in Sint-Truiden zonder gefilmd (‘betrapt’) te worden.
Een onaangenaam, zelfs een onveilig gevoel!

In de toestemmingsaanvraag van de korpschef vallen 2 principes op.
-Subsidiariteit van het gebruik van camera's: met het aantal en het bijkomend gebruik nu door de stad Sint-Truiden is volgens mij het woord subsidiariteit niet meer op zijn plaats.
Het gebruik van camera's wordt eerder het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid!
-Proportionaliteit van het gebruik van camera's: hieromtrent hebben wij als sp.a dezelfde bedenking.
Voor ons is die proportionaliteit weg.

We hopen dat alle voorwaarden qua privacy gerespecteerd worden, maar voor ons is het evenwicht tussen het cameratoezicht en het respect voor de persoonlijke levenssfeer sterk verstoord.
Zeker als dat in relatie gezien wordt met de relatief lage veiligheid- en criminaliteitscijfers.

We zijn al lang vragende partij om eens echt een analyse te krijgen van het effect van het inzetten van veiligheidscamera's op de (on)veiligheid of de criminaliteit in onze stad.
Er worden dan telkens concrete situaties genoemd, die opgelost zijn dankzij de camera's.
Goed, maar zouden die anders niet zijn opgelost.
Wanneer gaan we nu eindelijk eens een echte analyse krijgen in verhouding met de bestede financiële middelen in het aantal politiezones?

In de analyse, die gemaakt is rond de eventuele fusie van onze politiezone met een andere zone of andere zones, wordt met geen woord gerept over de relatie van het aantal personeelsleden met de inzet van steeds meer technische middelen.
Hetzelfde geldt voor de privatisering van bepaalde taken, zoals het toezicht op het parkeren of het inschakelen van private bewakingsfirma's bij grote evenementen.
Op die manier wordt de kostprijs van politiepersoneel verkeerd voorgesteld.

Neen, wij blijven voor het gezellige, veilige Sint-Truiden met een beperkt aantal camera's om onze politiemensen bij te staan in hun taken.
Neen, wij willen niet overal waar we komen in Sint-Truiden gefilmd worden.”

  • (1)’Beangstigend’, www.ludwigvandenhove.be, zaterdag 13 augustus 2016.
     
  • Zie onder andere ook ‘Overal camera’s!’ van zaterdag 8 februari 2020 op deze website.
     
  • Foto: vrt.be