Bestaat er een Vlaamse Justitie?

“Wat mij betreft (nog) niet echt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En voor mij moet het ook niet: laat Justitie maar principieel een federale bevoegdheid blijven. Ons land is al zo ingewikkeld.

Ludwig Vandenhove doet die uitspraak naar aanleiding van de hoorzittingen, die op dinsdag 27 september 2022 georganiseerd werden binnen de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.
Enerzijds was er Bob Van den Broeck, administrateur-generaal van het Agentschap Justitie en Handhaving als spreker. Anderzijds was er opnieuw een gedachtewisseling met Luc Vanlouwe, eerste hoofdcommissaris van Politie en verbindingsofficier bij de Vlaamse regering. (1)

Voor mij blijft de oprichting van het afzonderlijk Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving een politiek gegeven.
Het zijn vooral de N-VA en Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, die zich willen profileren rond dit thema van ‘een eigen Vlaamse Justitie’.
De vragen of er op het terrein veel verandert en/of het net niet heel de het beleidsdomein ingewikkelder maakt, komen te weinig of niet aan bod”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde aan beide sprekers een aantal vragen.

Aan Bob Van den Broeck:
-hoe verloopt de samenwerking met federaal?
Verloopt dat voor de administraties beter of slechter dan voor de minister? Omdat de Vlaamse administratie vooral hoofdzakelijk uitvoerende taken heeft, verloopt die samenwerking ‘vriendelijk’.
De samenwerking met de Waalse administratie verloopt goed;
-hoe zit het met het ondernemingsplan voor het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving?
Bestaat op papier;
-hoever staat het met het aangekondigde digitaal platform voor slachtoffers?
Wat is de finaliteit hiervan?
Dit werk is nog bezig;
-hoe verloopt de samenwerking qua handhaving met andere departementen?
Wat is de toekomstvisie van de administratie op het verder centraliseren van handhaving op het Vlaamse niveau?.

Aan Luc Vanlouwe:
-hoe loopt de samenwerking met de politiezones en gemeenten?;
-zowel federaal, als Vlaanderen zijn bezig met wetgevende initiatieven rond bestuurlijke aanpak.
Hoe ziet u dat evolueren?
Hoe verloopt dat overleg administratief? Zijn er dezelfde problemen als op politiek vlak?
Actoren op het terrein zijn geïnteresseerd in concrete tools, actiemiddelen, niet in welk niveau ze uitwerkt en/of verantwoordelijk is;
-hoe verloopt de samenwerking qua handhaving  met andere departementen?;
-is er een goede samenwerking met de diensten van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers voor wat de opvolging betreft van de problematiek van het deradicaliseren en de Moslim executieve?”