Besparingen personen met een handicap: discriminatie?

“Volgens mij wel”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Volgens bevoegd minister Bart Somers niet.”

Ludwig Vandenhove ondervroeg daarover op dinsdag 21 januari 2020 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers.

“De doorgevoerde besparingen van bevoegd minister Wouter Beke treffen heel wat personen met een handicap”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Mij gaat het in het bijzonder over die personen, die verblijven in een voorziening voor zelfstandig wonen en die inmiddels naar de rechtbank gestapt zijn.
Zij verliezen 40 procent van hun budget en zijn niet meer in staat om een menswaardig bestaan te handhaven?
Is dit geen discriminatie en in strijd met de internationale conventie van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap?
Ik vergelijk dat met de rechtszaak, die de huidige instelling Doof Vlaanderen een aantal jaren geleden ingediend heeft tegen de Vlaamse regering omwille van het te weinig ter beschikking stellen van doventolken in het onderwijs.

We zullen zien wie gelijk krijgt.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.