Beperk of stop de invoer van buitenlandse puppy’s!

“Hoe vaak heb ik al niet verdedigd dat de invoer van buitenlandse puppy’s aan banden zou moeten gelegd worden.
Het blijkt dat veel misbruiken in de commerciële sector - lees broodfok - te maken hebben met die invoer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“In Wallonië geldt zo een invoerverbod, maar Vlaanderen wil er absoluut niets van weten.
Ik heb het diverse malen voorgesteld in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

Ik betreur ook dat er in de dierenwelzijnscodex helemaal niets voorzien om de misbruiken in de commerciële sector aan te pakken. Bovendien heeft Vlaanderen geen gebruik gemaakt van het Europese Unie (EU)-voorzitterschap tot eind juni 2024 om deze problematiek op een ernstige manier Europees aan te kaarten.

Eens de private sector in het vizier komt, geeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) niet thuis.
Dat blijft een zwak punt in zijn beleid.

Ik heb een schriftelijke vraag gesteld over het aantal puppy’s/honden, die ingevoerd worden in Vlaanderen en vanuit welke landen.
Het gaat over respectabele aantallen: 11 876 in 2022 en 8 635 in 2023.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.


___