België in oorlog?

“Als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb ik nogal wat buitenlandse contacten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Vaak wordt mij de vraag gesteld of België écht in oorlog is en/of de ‘legers van Brussel, Vlaanderen en Wallonië’ tegen mekaar aan het vechten zijn.
Neen, dit is niet overdreven: zo zien heel wat buitenlanders, ook van Europese landen, die vlakbij ons liggen, het huidige communautaire conflict.”

 

“Ik heb dit bijvoorbeeld nog gemerkt tijdens de conferentie van de voorzitters van de commissies voor de Landsverdediging van de Europese Unie (EU) in Parijs op 26 en 27 oktober 2008 en bij de ontvangst van de internationale delegatie van de deelnemers aan het College of International and Security Studies van het George C. Marshall European Center for Security Studies op 13 november 2008.”, zegt Ludwig Vandenhove.
Zie hierover op deze website ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove in Parijs’ van 30 oktober 2008 en  ‘Ludwig Vandenhove ontvangt internationale delegatie!’ van 21 november 2008.

 

Vermits buitenlanders zo denken over dit politiek dossier, is dit uiteraard niet goed voor het imago van België.

“Als je dan de kans krijgt om écht uit te leggen waar het om draait, dan krijg je vaak onbegrijpelijke blikken.
Democratisch verkozen burgemeesters, die niet benoemd worden…, omdat ze niet de Vlaamse taal spreken, brieven voor bewoners, die enkel in een bepaalde taal mogen opgesteld worden, discussie over wie in welk arrondissement moet gaan stemmen, etc. : voor ons zijn dit essentiële politieke problemen, in internationale context stellen ze weinig of niets voor en zijn ze voor buitenstaanders, lees buitenlanders, dan ook onbegrijpelijk!

Als we in België debatteren en/of discussiëren over onze communautaire problemen, dan zouden we dit toch zeker in het achterhoofd moeten houden.”, zegt Ludwig Vandenhove.