Belangenvermenging N-VA schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in Sint-Truiden?

“Strikt juridisch niet, politiek deontologisch wel voor mij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dit soort situaties zouden we moeten vermijden in Vlaanderen.

Jelle Engebosch is schepen van ruimtelijke ordening in Sint-Truiden en heeft een aantal functies in de sociale woningsector namens de stad, maar runt tevens een immobiliënkantoor.
De vorige legislatuur was er een gelijkaardige situatie met Open Vld schepen Pascal Vossius.
Dit soort situaties doet de politiek geen goed.”

Een concreet voorbeeld.
Het gaat over een gebouw Halmaal-Dorp 7, de vroegere taverne ‘De Brugghe’.
Jelle Engelbosch en zijn partner zijn inmiddels eigenaar.

“Ik herinner mij dat dossier nog heel goed als burgemeester”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een familie, die het financieel niet breed had, had dit pand tamelijk onwetend over de wetgeving qua ruimtelijke ordening en zeker qua watergevoelige gebieden gekocht en wou er (ver)bouwen.
In 2007 werd er door de Watering van Sint-Truiden een negatief wateradvies voor de verbouwing van de bestaande woning gegeven. Er werd wel een voorwaardelijk positief advies gegeven voor het afbreken van deze laag gelegen woning en het hoger, water robuust bouwen van een nieuwe woning.
De (‘mijn’) dienst ruimtelijke ordening van de stad Sint-Truiden was niet akkoord met de afbraak, hoofzakelijk omwille van de vermeende erfgoedwaarde van de woning.
De toenmalige eigenaars konden niet anders dan het pand opnieuw verkopen, ze hadden zeker geen geld om het erfgoedgedeelte te behouden.

In 2015 is er een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het slopen van de woning en het verkavelen in twee loten.
Er was een voorwaardelijk positief advies van de Watering van Sint-Truiden, omdat de woningen hoger en water robuust zouden gebouwd worden.

Momenteel loopt er een verkavelingsvergunning voor twee halfopen bebouwingen in 2020.
We zullen kijken hoe het verder afloopt.

Voor alle duidelijkheid: als er concreet over dat dossier beslist wordt in het college van burgemeester en schepenen, zal de betrokken schepen moeten buiten gaan.

Ik herhaal: juridisch is alles in orde, maar politiek deontologisch vind ik het niet kunnen dat politici, die beroepshalve in immobiliën doen, sowieso kunnen deelnemen aan, zelfs algemene beslissingen qua ruimtelijke ordening, die hen op korte of lange termijn voordelen kunnen opleveren. Zelfs bijvoorbeeld met wijzigingen aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) beschikt zulke persoon over een zekere voorkennis voor het toekomstig aan- of verkopen van percelen.
Het wordt nog erger als betrokkenen de bevoegdheid ruimtelijke ordening hebben. Kortom, een ongezonde situatie.

Dit is niet persoonlijk bedoeld, ook al zal Jelle dat weer zo aanvoelen. Het gaat over een situatie, die ik eveneens in het Vlaams parlement wil aankaarten.
Hoe vaak wordt er niet gediscussieerd over cumul van politieke mandaten? De cumul van sommige private activiteiten met politieke mandaten vind ik veel erger en toch is er veel minder om te doen.”