Belangenvermenging

Wat mag een burgemeester, schepen en/of gemeenteraadslid?
In welke mate kan zij/hij private aangelegenheden afhandelen met de eigen gemeente en/of aanverwante diensten of organisaties?

“Het gemeentedecreet is hier niet altijd duidelijk over”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over een aantal concrete situaties, die zich bij de stad Sint-Truiden voordoen.
Een democratisch (gemeentelijke) verkozene moet er alles aan doen om alle wettelijke en/of decretale bepalingen zo strikt mogelijk na te komen. Maar dat gebeurt niet altijd.
Sommigen maken net gebruik van hun bevoorrechte positie.
Het is aan de hogere overheden om daar streng tegen op te treden
.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.