Bedrijfsbezoek bij transportbedrijf Alders in Overpelt

sp.a-voorzitter John Crombez plant een aantal bedrijfsbezoeken in diverse sectoren om de problemen die bedrijven hebben beter te leren kennen.

Op vrijdag was een sp.a-delegatie te gast bij het transportbedrijf Alders in Overpelt (Emiel Vlieberghlaan 8).
Het bezoek was mee georganiseerd door propagandist Tom Peeters van de Belgische Transportbond (BTB) Limburg. Vandaar dat er ook een aantal vakbondsafgevaardigden en -leden aanwezig waren.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was er eveneens bij.

"Zulke bedrijfsbezoeken leren mij heel wat zaken die ik anders enkel maar lees, hoor of zie via de media.
Ze zijn ideaal om de echte problemen van werknemers en werkgevers in een bepaalde sector beter te leren kennen.

De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod:

-grote problemen in de sector: de loonkosten, de grote files en de krapte op de arbeidsmarkt om geschikte chauffeurs te vinden

-het drukke verkeer. Zo heeft het bedrijf Alders 10% meer vrachtwagens als 10 jaar geleden om hetzelfde transport te doen.
De gemiddelde snelheid is gedaald van 64 kilometer per uur naar 60 kilometer. Dus de levertijd is toegenomen.
Klanten betalen per verreden kilometers, niet per uur;

-de te beperkte flexibiliteit van de haven van Antwerpen, zeker langs de kant van de weg, waardoor er lange wachttijden zijn voor de chauffeurs.
Aan de kant van het water kunnen vrachtwagens 24 uur terecht; 

-zowel werkgevers als werknemers zijn vragende partij om de sociale dumping aan banden te leggen.
Vooral bedrijven uit het voormalige Oostblok worden met de vinger gewezen (‘cowboys’).
Het is vergelijkbaar met de bouwsector.
John Crombez heeft al heel wat elementen aangepakt in zijn periode als staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, maar het beleid is niet verder gezet door de huidige regering (1).
Zijn uitgangspunt was dat het geld van alle financiële misbruiken, die konden aangepakt worden, binnen de sector bleven voor loonlastenverlagingen;

-de werkgevers zijn eerder voorstander van convenanten, de vakbonden van inspecties;

-de werving van vrachtwagenchauffeurs wordt steeds moeilijker. Dit heeft ook te maken met het gegeven dat 'de romantiek' een stuk uit de job verdwenen is.
Sinds de wettelijke kortere rijtijden kunnen er geen echt lange afstanden meer gebeuren (maximum 500 à 600 kilometer);

-chauffeurs hebben teveel uren dat ze stilstaan.
Hier zou iets mee moeten gebeuren. Bovendien zijn de controles op de rijtijden – terecht! - zeer streng;

-de sector is vragende partij dat rekeningrijden algemeen zou worden ingevoerd. Zo zou er minder verkeer zijn en zou de oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld kleinere camionetten verdwijnen;

-op zich heeft de sector niets tegen het ingevoerde rekeningrijden.
De hieraan verbonden kosten worden grotendeels gerecupereerd via hogere facturen aan de klanten.
De technische kinderziekten beginnen stilaan te verdwijnen en zullen zeker weg zijn als het eenvormig Europees systeem ingevoerd wordt;

-met de OPEN markt en 'de cowboys', die zich op de markt bevinden, moeten de firma's steeds lagere prijzen hanteren om opdrachten binnen te halen;

-de politie in Duitsland wordt als voorbeeld genomen. Zij begeleiden de vrachtwagenchauffeurs zelf naar parkings als bijvoorbeeld hun tijd op is via hun technograaf.
In België zijn de politiediensten veel onvriendelijker;

-vrachtwagenchauffeurs, die de richting van Engeland uitrijden, worden nog al eens geconfronteerd met vluchtelingen.
Indien ze in Engeland betrapt worden, moeten de chauffeurs onmiddellijk een hoge boete betalen;

-vanuit het bedrijf in Overpelt kan op elk ogenblik on line gezien en gevolgd worden waar elke chauffeur zich bevindt;

-grote problemen in de sector: de loonkosten, de grote files en de krapte op de arbeidsmarkt om geschikte chauffeurs te vinden.”

    

 

Zie ook Wie jut de mensen echt op? van 26-11-2014 en Een Europa van de mensen! van 19-06-2013 op deze website.