Audit Vlaanderen over het vaccinatiecentrum en Veerle Heeren: het vervolg

“Ja, ik ga mij houden aan de gevraagde geheimhoudingsplicht rond het rapport van Audit Vlaanderen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar ik blijf het absurd vinden dat zulke informatie niet onmiddellijk publiek zou mogen gemaakt worden, de burger heeft daar recht op. En zoals verwacht, is er ondertussen al heel wat informatie over het rapport naar buiten gekomen.

Waarom ‘lek’ ik niet?
Ten eerste is het voor mij belangrijk wat er in het rapport staat en welke fouten en/of inbreuken er kunnen aangewreven worden aan burgemeester Veerle Heeren.
We moeten opletten dat het debat niet verengd tot procedures over wie mag weten wat in het rapport staat, over wie welke informatie mag of kan vrijgeven, etc. Zo dreigt de inhoud ondergesneeuwd te geraken, zeker omdat de gemeenteraad waarop alles zal besproken moeten worden nog 14 dagen weg is, namelijk op maandag 30 augustus 2021. En ondertussen zal de pers verder haar werk doen, daar ben ik van overtuigd, dat is hun taak.
Ten tweede wil ik in de herfst van mijn politieke loopbaan vermijden dat ik voor de Deontologische Commissie van het Vlaams parlement ‘gesleept wordt’. Want met de gevraagde geheimhouding van Audit Vlaanderen zouden daar ook nog wel eens collega’s op ideeën kunnen komen. Alhoewel ik denk dat de CD&V in het Vlaams parlement strategischer is dan de CD&V in Sint-Truiden en ik zou zulke stappen voor alles van hen verwachten. Hoewel je weet nooit: ‘heiliger dan de paus’ als het over Vlaamse instellingen gaat.

Dat alles doet geen afbreuk over wat ik denk over al die organen.
Ik ben en blijf er een koele minnaar van
.
Geef de democratisch verkozen organen opnieuw meer macht en zeggenschap en laat de democratie ten volle spelen bij de volgende verkiezingen als de betrokken kandida(a)t(en) zich opnieuw voor de kiezer moeten presenteren. En voor het overige is er de gerechtelijke macht, zoals voor elke burger, als een politicus zondigt tegen wetten of decreten of andere regels. (1)
Ik ken de reactie al: de burger vergeet snel.
Dat is correct, maar daarom zou precies meer moeten geïnvesteerd worden in de werking van onze democratie in plaats van er zogezegd aan te werken via schijnoplossingen, zoals het afschaffen van de opkomstplicht. (2)

De manier waarop de CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid omgaat met het rapport van Audit Vlaanderen zegt veel over hoe de stad Sint-Truiden momenteel bestuurd wordt.

Ten eerste is er gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V), die andermaal getuigt van vooringenomenheid en allesbehalve onafhankelijk optreedt, zoals dat van een voorzitter verwacht wordt.
Hij heeft er, sinds hij vorige week woensdag het rapport ontvangen heeft, alles aan gedaan om het geheim te houden en zelfs niet te bezorgen aan de gemeenteraad. Maar de manier waarop hij erover gecommuniceerd heeft, zegt veel.
Een ‘normale’ voorzitter zou zich eerst bevragen wat kan en wat niet kan inzake de geheimhouding en/of bekendmaking van zulk document en dan éénmalig communiceren in plaats van elke keer anders te reageren afhankelijk van of er iets in de pers over gezegd wordt en/of de oppositie en/of de andere meerderheidspartijen er iets over lossen. En dan nog: eerst reageert Bert Stippelmans enkele keren, als het dan ‘te heet’ wordt, wordt de CD&V voorzitter van Sint-Truiden Peter Borgs van stal gehaald en tot slot komt burgemeester Veerle Heeren dan zelf met een verklaring.
Op zijn zachtst uitgedrukt, gaat het hier over een strategisch erg onhandige manier van communiceren, net wat Veerle Heeren, los van wat gebeurd is, in feite echt in de problemen gebracht heeft.
Ik ben benieuwd wat nationaal CD&V voorzitter Joachim Coens andermaal denkt van deze aanpak.

Alleszins heeft Bert Stippelmans andermaal aangetoond dat hij zijn rol als gemeenteraadsvoorzitter niet echt invult, wel ten volle die van CD&V-fractieleider in de Sint-Truidense gemeenteraad. Ik vind trouwens dat hij, gezien zijn persoonlijke betrokkenheid, hij de gemeenteraad waar de forensische audit behandeld wordt best zelf niet zou voorzitten. (3)

Ten tweede is er het afzonderlijk persbericht van Open Vld en N-VA over de situatie.
Als het goed gaat binnen een coalitie, is er in zulke crisissituatie een gezamenlijke strategie vanuit de CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid en een gezamenlijke persaanpak.
Dat gebeurt nu net niet.
Wellicht ziet vooral de CD&V de ernst van de toestand niet in en dan begrijp ik de houding van Open Vld en N-VA.
Ja, ik herhaal wat ik vroeger al zei: de CD&V van Sint-Truiden denkt nog altijd van almachtig te zijn -de vroegere CVP-staat (4) - en denkt met niets of niemand rekening te moeten houden.

Tenslotte is er de houding van burgemeester Veerle Heeren.
In plaats van te communiceren over de feiten, heeft zij het over de ‘lekken’ en de eventuele sancties, die daartegenover staan.
Net hetzelfde als toen de lokale nieuwswebsite Trudocs de feiten naar buiten bracht en zij klacht indiende bij het parket tegen het medium en de mogelijke klokkenluider(s).
Puur narcisme: wij zijn de goeden, zelfs de besten, het zijn altijd de anderen geweest.
Wordt er geen waardiger en moediger houding verwacht van een burgemeester van een stad als Sint-Truiden?

Wordt vervolgd. Maar deze stilaan vaudeville is heel slecht voor de reputatie, het imago en de geloofwaardigheid van Sint-Truiden.”