Angstaanjagend!

“Ik heb het over een peiling van de Franstalige Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), de tegenhanger van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op de vraag “Zou onze samenleving er beter aan toe zijn met alle macht in handen van één persoon?” antwoordt 43% van de Walen en 35% van de Vlamingen, of 37% van de ondervraagde Belgen, ja. Met andere woorden, zij geven aan beter af te zijn met een dictator dan met onze democratie. (1) (2) (3)

Vooral niet-actieven, arbeiders en mensen met een diploma van lager en middelbaar onderwijs houden blijkbaar van een sterk regime. Maar nog veel erger: bijna één op twee van de 25- tot 34-jarigen zou het bestuur van het land liever toevertrouwen aan één leider, bij de 65-plussers is die verhouding één op vier.

Los van het relatieve van opiniepeilingen moeten we toch ernstig nadenken en stilstaan bij deze resultaten.
Ik weet dat het erg gesteld is met het vertrouwen van de burger in de democratie, maar zulke negatieve resultaten had ik niet verwacht. En met we bedoel ik voor alles de politiek en de politici, maar evenzeer de bevolking.

Over zulke resultaten moeten alle democratische politici wakker liggen.
Wij moeten hier als politici aandacht voor hebben en zouden niet zomaar mogen overgaan tot de orde van de dag. Maar ik vrees er andermaal voor en dat beangstigt mij.

Wat kunnen we eraan doen?
Moet de politiek op een andere manier gaan functioneren?
Wat met de houding van de media?
Is er een taak weggelegd voor het onderwijs?
Voelen Walen dat de Vlamingen teveel beslissen of heerst in Vlaanderen precies het omgekeerde sentiment? (4)
En vele andere vragen.

Wie mij kent, weet dat ik mij zorgen maak over de vanzelfsprekendheid waarmee de gemiddelde burger spreekt over democratie. Nochtans is democratie niet zo vanzelfsprekend.
Te kunnen leven in een democratie waar iedereen haar/zijn gedacht kan zeggen, is kostbaar, we moeten dat koesteren.
Wij zouden net dankbaar moeten zijn in een democratie te kunnen leven: elke burger één stem. Maar wie beseft nog het belang van democratie?

Heb ik de oplossing? Neen, ik denk trouwens niet dat er één oplossing is, maar dat verschillende maatschappelijke en politieke actoren en de media zichzelf eens grondig zouden moeten bevragen. Akkoord, wij als politiek het eerst. Maar het is niet met elke keer uit te pakken met politieke vernieuwing, “we gaan het anders doen” of andere slogans dat we het tij gaan keren.

Ik hoop vooral voor de toekomstige generaties dat het tij zal keren.”