Ahmadiyyamoslimgemeenschap Sint-Truiden overhandigt cheque aan Sint-Vincentius!

De Ahmadiyyamoslimgemeenschap van Sint-Truiden telt een dertiental families of een zestigtal mensen. De meesten van hen komen oorspronkelijk uit Pakistan en zijn politieke vluchtelingen, maar leven ondertussen al meer dan tien jaar in Sint-Truiden.


De Ahmadiyyamoslimgemeenschap is een
islamitische gemeenschap die werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad, die leefde van 1835 tot 1908. De leden van de Ahmadiyyamoslimgemeenschap geloven dat hun stichter de Messias en de Mahdi is, die door de profeet Mohammed werd voorspeld. Omdat ze ook geloven dat hij een profeet is, worden ze door vele andere moslims beschouwd als kafirs (ongelovigen), wat geleid heeft tot zware vervolgingen en schendingen van de mensenrechten. Nochtans is de leuze van de gemeenschap: ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’.
Vanuit deze leuze en vanuit de idee dat de mens voorop staat en dan pas haar/zijn geloof, afkomst of achtergrond, zet de gemeenschap zich in om de samenleving te dienen. De Ahmadiyya's uit Sint-Truiden bieden bijvoorbeeld regelmatig hun hulp aan en zijn een sociaal bewogen gemeenschap
. Zo deelden ze cadeautjes uit aan de kinderen en het personeel van het opvangcentrum voor asielzoekers in Sint-Truiden ter ere van het Suikerfeest, houden ze al verschillende jaren een grote opruimactie op 1 januari in het centrum van de stad en ondersteunen ze goede doelen.

Zo heeft de gemeenschap ook besloten de opbrengst van haar verkoop op de multiculturele markt van 20 mei 2007 te schenken aan een goed doel. Ze kozen ervoor, in samenspraak met burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, de vereniging Sint-Vincentius te ondersteunen gezien deze genootschap materiële en financiële steun geeft aan de minderbedeelden in Sint-Truiden zonder onderscheid te maken in geloof of afkomst.
Sint-Vincentius ondersteunt ongeveer 180 gezinnen (meer dan 500 mensen) in Sint-Truiden.

Met de overhandiging van deze cheque wil de Ahmadiyyamoslimgemeenschap handen en voeten geven aan haar sociale bekommernis en haar leuze ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’.
Of hoe mensen, die het minder goed hebben mensen proberen te helpen, die het ook minder goed hebben!

Op zaterdag 11 augustus 2007 organiseerde de Ahmadiyyamoslimgemeenschap uit Sint-Truiden een informatie- en eetavond voor alle geïnteresseerden.
Burgemeester Ludwig Vandenhove was voorzitter van het informatiegedeelte en voerde er ook het woord.

De stad Sint-Truiden vindt het belangrijk dat allochtone verenigingen en/of religieuze gemeenschappen een bijdrage leveren tot een meer open en verdraagzame samenleving.
Vanuit het convenant dat de stad afsloot met de Vlaamse regering over een lokaal etnisch-cultureel minderhedenbeleid, ondersteunt de stad initiatieven van allochtone verenigingen waarbij deze sociale acties ondernemen of hun cultuur en/of religie beter bekend maken bij de bevolking.