Agressie tegen politiemensen is totaal onaanvaardbaar!

“Agressie en geweld in onze maatschappij nemen steeds maar toe.”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove.

“Uit alle cijfers blijkt dat ambtenaren, ambulanciers, apothekers, buschauffeurs, dokters, onderwijsmensen, treinbegeleiders, verpleegkundigen, parkeerwachters, politiepersoneel, officiers van gerechtelijke politie, etc., die de samenleving nochtans precies in goede banen proberen te leiden of te houden, hiervan ook steeds meer het slachtoffer worden.

Weinig of geen respect meer opbrengen en geen verantwoordelijkheid meer opnemen, zijn enkele van de spijtige eigenschappen van deze tijd.
Het zijn in de ogen van steeds meer burgers ‘de anderen’ geweest, ook al maken ze zelf fouten. Eigen tekortkomingen toegeven, is er steeds minder bij.”

De stad Sint-Truiden en de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ontsnappen niet aan dit algemeen maatschappelijk gegeven. Zo zijn er de laatste weken een aantal vormen van agressie geweest, waarbij in het totaal 1 parkeerwachter en 6 politiemensen betrokken waren.
Alles samen waren ze 21 dagen werkonbekwaam. 

Wat zijn de feiten?

Een politievrouw en -man geraakten op dinsdag 28 februari 2012 gewond bij het opsluiten van een gearresteerde in de politiecel naar aanleiding van een huurgeschil. Een derde politieman, die ter hulp kwam, werd ook geraakt.
De betrokken politievrouw was 5 dagen werkonbekwaam, de politieman 3 dagen en de politieman, die hulp aanbood, kwam er met kleerscheuren en schaafwonden vanaf.

Een tweede incident vond plaats op donderdag 15 maart 2012 tijdens het parkeertoezicht.
Een parkeerwachter werd bij het opstellen van een retributiebon geschopt door een misnoegde burger.
Het slachtoffer was 10 dagen werkonbekwaam.
Diezelfde parkeerwachter werd op dinsdag 27 maart 2012 opnieuw het slachtoffer van agressie.

Op donderdag 29 maart 2012 liep een politieman ernstige bijtwonden op nadat hij een bouwovertreding vaststelde en de overtreder zijn hond op de politieman stuurde met het bevel ‘attack’.
Hij was 3 dagen werkonbekwaam.

Tijdens een patrouille naar aanleiding van een woninginbraak, vorig weekend, zag de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een verdacht persoon en vroeg naar zijn identiteitsbewijs en naar de inhoud van zijn rugzak. Alhoewel achteraf bleek dat die verdachte niets te verbergen had, haalde hij toch uit naar de politieleden.

Vorig jaar hebben we zelfs een geval gehad waarbij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd opgeroepen voor een geschil tussen twee partijen en bij aankomst keerden beide partijen zich tegen de politie.

In 2011 zijn er 18 misdrijven gepleegd tegenover politieambtenaren, waarvan 15 handelden over weerspannigheid en 3 over geweld (slagen en verwondingen).
In 2012 zijn nu al 8 feiten bekend, waarvan 4 wegens weerspannigheid en 4 over geweld.

“Naast mogelijk lichamelijke verwondingen veroorzaakt agressie psychische en emotionele problemen bij de slachtoffers.”, zegt
Ludwig Vandenhove

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet er alles aan om de getroffen politieleden emotioneel en psychisch op te vangen.
De dienst slachtofferbejegening van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ondersteunt de betrokkenen en indien nodig worden ze doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. In principe wordt er ook een debriefing gegeven voor getroffen leden na een incident en kunnen ze een beroep doen op de afdeling psychosociaal van de arbeidsgeneeskundige dienst Mensura en op het stressteam van de federale politie.
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onderzoekt elk arbeidsongeval en biedt preventieve maatregelen aan ter voorkoming van soortelijke incidenten.” 

De agressieve houding van burgers leidt ertoe dat de (lokale) politie over minder personeel beschikt om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Agressievelingen raken zo niet enkel de politievrouw/ -man (letterlijk!), maar tevens de belastingbetaler, die mee opdraait voor de kosten van de werkonbekwaamheid.

“Alle betrokken personeelsleden hebben klacht ingediend, al dan niet wegens slagen en verwondingen, met burgerlijke partijstelling.
Ik hoop dat de daders op een snelle en gepaste manier gestraft zullen worden door het gerecht.
In 2010 zijn de mogelijke straffen voor agressie tegen politiemensen terecht verhoogd (artikel 280 van het Strafwetboek (SWB)).

Waar gaat het met onze maatschappij naartoe?”, besluit
Ludwig Vandenhove.