Advocaat.be volgt (onder andere) VOORUIT

Advocaat.be, de vroegere Orde van Vlaamse Balies, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir dat het moeilijker maakt een omgevingsvergunning te betwisten. Onder andere VOORUIT heeft tegen dit decreet gestemd in het Vlaams parlement.

De bedoeling van dit decreet is de drempel voor eventuele beroepers te verhogen onder het mom van vereenvoudiging en het vermijden van procedureslagen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarschuwingen van de oppositie en bijna 22.000 handtekeningen van burgers hebben de N-VA-CD&V-Open Vld meerderheid in het Vlaams parlement niet kunnen overtuigen om af te zien van dit decreet.

Een aantal milieuorganisaties waren al naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen het decreet, nu doet Advocaat.be hetzelfde.

In mijn pleidooi tegen dit decreet had ik ook al gewezen op de bemerkingen van de Raad van State op de ontwerptekst, die in dezelfde richting gingen. Maar de meerderheid wilde niet luisteren.

Dit decreet gooit extra drempels op om de toegang tot de rechter mogelijk te maken.
Als (een) argument(en) tegen een vergunning niet op tafel word(t)(en) gelegd tijdens de procedure bij de administraties, kan dat ook niet meer voor de Raad voor Vergunningsbeslissingen. (1)

Wordt vervolgd.”