Actie voor de Limburgse cultuur!

‘Opnieuw slechts een aalmoes uit subsidiepot voor Limburgse cultuur’: dat is de titel van een artikel uit Het Belang van Limburg van donderdag 22 januari 2022.

“Wat is de situatie?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Limburg krijgt nooit de culturele subsidies vanuit Vlaanderen, waarop het in feite recht heeft, onder andere in vergelijking met het bevolkingsaantal. Dat is al jaren zo en blijkt ook dit jaar weer zo te gaan zijn bij de meest recente subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet.

Van de 6,3 miljoen euro aan Vlaamse cultuursubsidies voor projecten en beurzen op basis van dat Kunstendecreet komt er slechts 122 000 euro naar Limburg, om en bij de 2%. (1)

Inmiddels is er het Limburgs Kunstenoverleg (LIKO), die de betrokken organisaties in Limburg verenigt en ze maximaal tracht te ondersteunen in hun vraag naar meer subsidiëring vanuit Vlaanderen.
LIKO levert goed werk en probeert de Limburgse krachten te bundelen. (2)

Op vrijdag 22 april 2022 heeft LIKO andermaal alle betrokken organisaties rond de tafel gebracht, samen met de Limburgse gouverneur, de betrokken lokale besturen en alle Limburgse Vlaamse parlementairen.
Er is een toelichting gebeurd op basis van een goed onderbouwd document, zowel inhoudelijk, als qua cijfergegevens.

In mijn tussenkomst tijdens deze ‘Limburgse ronde tafel’ heb ik mijn traditionele stelling(en) nog maar eens verdedigd: de Limburgse cultuursector is veel te braaf! Analyses zijn goed, maar wat er ook gebeurt vanuit Limburg, het resultaat blijft hetzelfde.
De Limburgse cultuurwereld mag niet naïef zijn.

Jaren heeft Limburg de kritiek gekregen dat de dossiers technisch niet goed in elkaar zaten.
Nu wordt gezegd dat de dossiers wel degelijk verbeterd zijn, maar nog volgen de subsidies niet.

Is de reden dat Vlaanderen gewoon globaal te weinig subsidies geeft? Akkoord, maar dan moeten alle provincies minder krijgen en niet enkel Limburg bij elke subsidieronde te weinig.

Wat doen de drie Limburgse Vlaamse ministers voor Limburg?
Wat doen de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld voor cultureel Limburg?
Iedereen kan eens bezet zijn wegens andere verplichtingen, maar is het toeval dat er slechts één Vlaams parlementslid uit de meerderheid - collega Jo Brouns (CD&V) - op de hoger aangehaalde bijeenkomst aanwezig was? Durven zij ‘de confrontatie’ niet aan met het Limburgse culturele veld?

Waarom zitten er zo weinig Limburgers in de commissies, die de subsidies adviseren, lees voorstellen?
Ik heb hier al een schriftelijke parlementaire over gesteld aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon (N-VA).
De antwoorden zijn dan typisch: de samenstelling van die commissies gebeurt op basis van bekwaamheid, niet op basis van woonplaats. Ik weiger echter te geloven dat wij in Limburg geen bekwame mensen hebben om die commissies te bevolken. Bovendien en misschien vooral in het culturele werkveld speelt chauvinisme en favoritisme een rol.

Sommige Limburgse organisaties gaan nu samenwerkingsverbanden aan met verenigingen uit andere provincies.
Ik heb niets tegen die samenwerkingen, maar we moeten als Limburg op onze hoede zijn dat ze dan ook nog eens niet gaan lopen met de weinige Vlaamse subsidies, die voor Limburg bestemd zijn.

Jaren heeft het provinciebestuur door hoge culturele subsidies de afstand met Vlaanderen nog enigszins binnen de perken proberen te houden. Maar nu de provincies die bevoegdheid niet meer mogen uitoefenen, dreigt het helemaal verkeerd te lopen.

Het reilen en zeilen van heel dat Vlaamse culturele subsidiegebeuren? Ik ben te lang in de politiek om naïef te geloven dat die verdeling op basis van objectieve criteria gebeurt. Neen, dit dossier moet zwaar politiek gespeeld worden vanuit Limburg.”         

  • Foto: commons.wikimedia.org.