Actie hoffelijkheid

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het stadsbestuur van Sint-Truiden zijn op zaterdag 22 juli 2006 met een hoffelijkheidsactie gestart.

Een ‘hoffelijke heer’ zal gedurende 10 zaterdagen de inwoners en bezoekers van onze stad vriendelijk begroeten en een folder uitdelen. Deze folder is een kleine hoffelijkheidstest.

Bovendien zal deze heer de terrasbezoekers een ludieke sticker met een cartoon van Dré Mathijs overhandigen. De volgelopen terrassen van Sint-Truiden zijn immers een oase van gezelligheid, maar de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken
stelt echter herhaaldelijk vast dat sommige terrasbezoekers hun stoelen en/of tafels op het voetpad schuiven. Ze hinderen daarbij de voetgangers, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Bovendien komen hieromtrent ook een aantal klachten binnen vanuit de bevolking. Het gaat hierbij om een gedeelde verantwoordelijkheid van uitbaters en terrasbezoekers.
Deze actie kadert eveneens in ons integraal veiligheidsbeleid. Hoffelijke mensen geven anderen immers een veilig gevoel. Hoffelijkheid vermindert verkeersagressie en burenruzies en draagt bij tot meer verdraagzaamheid en een beter integratie van alle culturen in een stad.

In dat opzicht heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden reeds verschillende projecten georganiseerd.

Vooreerst zijn er heel wat projecten die kaderen binnen de buurtactivering. Zo is er het reglement op de buurtactivering. Organisatoren van kleine buurtverstevigende activiteiten of initiatieven kunnen een premie aanvragen. Deze activiteiten maken het leven in de buurt immers aangenamer en vergroten de sociale cohesie in de buurt. Dit jaar werden er al 40 premies - in heel 2005 waren dat er 50 - aangevraagd, wat nog maar eens het bewijs is van het groeiende succes van dit initiatief.

Bovendien krijgt iedereen die in Sint-Truiden verhuist en elke nieuwe inwoner een pakketje postkaarten. De postkaarten hebben aan de voorzijde een ludieke tekening met een leuke slogan zoals 'Kom eens snuiten', 'Ik ben nieuw hier’ of 'Onze deur staat altijd open'. Aan de achterzijde staat wat meer uitleg over het initiatief, met contactgegevens van de preventiedienst, en is er ruimte voorzien waar de nieuweling wat informatie over zichzelf kwijt kan. Het is de bedoeling dat nieuwe inwoners deze kaarten in de brievenbussen van de buren stoppen en/of voor het venster hangen zodat het eerste contact met de mensen uit de straat op een ludieke en makkelijke manier kan gebeuren.

In het kader van integratie organiseert het stadsbestuur jaarlijks een informatie- en sensibiliseringscampagne over verdraagzaamheid en hoffelijkheid. Dit jaar is de slogan ‘anders gekleurd maar daarom niet slecht’ en als baseline ‘er is niets vreemd aan Sint-Truiden’.
Het is al het vierde jaar op rij dat dergelijke actie op touw wordt gezet. Dit jaar wordt de campagne nog meer opengetrokken naar verdraagzaamheid en hoffelijkheid tussen burgers onderling in het algemeen en naar vreemdelingen toe in het bijzonder.

Meer respect voor anderen en minder verzuring van de maatschappij, daar moeten we naar streven. Dankzij de bijdragen van hoffelijke mensen blijft Sint-Truiden een veilige en aangename stad.