Aanpak klimaatcrisis = aanpak Covid-19?

We moeten anders gaan leven.
Vaak wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen wat nodig is voor de aanpak van Corona en de aanpak van de klimaatcrisis. Terecht!

Maar opletten dat de mensen niet denken dat de kwaliteit van het leven achteruit gaat omwille van klimaatmaatregelen, zoals nu met minder familiaal en sociaal contact.
Het leven gaat net kwalitatiever worden.